Excise Movement & Control System (EMCS) vanaf 1 januari 2011 verplicht

Vanaf 1 januari 2011 is het Excise Movement & Control System (EMCS) verplicht voor accijnsgoederen indien die vervoerd worden onder schorsing van accijns. EMCS is een Europees systeem dat elektronische informatie uitwisselt tussen ondernemers en douanediensten over het vervoer. Door dit systeem kan de douane beter toezicht houden. Ontvangt u goederen waarover de accijns nog niet is betaald (schorsing van de accijns)? Dan veranderen er een aantal dingen voor u. In de brochure ‘Transport onder schorsing van accijns. Wat betekent de uitvoering van het EMCS voor u?‘, vindt u de achtergronden en werking van het EMCS. De brochure is te downloaden op http://www.pdcg.nl/ onder het kopje Wet- en regelgeving.

(Bron: Commissie Gedistilleerd, oktober 2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199