Drinkers verdienen meer, rokers minder

Matig drinkende mannen verdienen in Neder-land gemiddeld 10% meer dan degenen die niet drinken. Rokers daarentegen verdienen gemid-deld juist 10% minder. Wie drinkt √©n rookt, ver-dient daardoor per saldo evenveel als de ge-heelonthouder. Dat blijkt uit onderzoek van prof. Jan van Ours van de Katholieke Universiteit Til-burg, gepubliceerd door het CEPR, een Europe-se denktank van economen. Het onderzoek vond plaats onder 650 Nederlandse, mannelijke werknemers tussen 26 en 55 jaar. De drinkers zouden wel eens als meer sociaal gezien kun-nen worden dan de niet-drinkers, maar wellicht zijn ze ook gezonder omdat matig drankgebruik preventief werkt bij hart- en vaatziekten. (Bron: Fin. Dagblad dd. 25 ¬Ė04-2002) Complete tekst van het onderzoek is te downloaden via www.kub.nl\instituten

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199