Consumptie gedistilleerde dranken stabiel

Schiedam, 4 juni 2008 – De consumptie van gedistilleerde dranken is in 2007 stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Dit blijkt uit de kerncijfers van de gedistilleerdbranche die bekend zijn gemaakt door de Commissie Gedistilleerd.

 

De jaren 2005 tot en met 2007 vertonen een nagenoeg gelijkblijvende afzet in liters. Nederland consumeert rond 68 miljoen liter binnenlands en buitenlands gedistilleerd. Een daling van het Nederlands gedistilleerd wordt geheel gecompenseerd door de stijging van geïmporteerde dranken, maar de afzet van jenever, als belangrijkste product op de Nederlandse markt, is nog steeds het dubbele van de eerstvolgende drank, de likeur. De consumptie van rum,

whisky en wodka groeit nog steeds.

 

Naast de 68 miljoen liter wordt ook nog bijna 9,7 miljoen liter premix dranken gedronken. De daling hiervan heeft zich doorgezet (2006 : 11,5 mln liter). Ook de afzet van likorettes is gezakt van 4,2 miljoen liter naar 3,6 miljoen liter, waarmee de twee belangrijkste categorieën zwak alcoholhoudende gedistilleerde dranken in 2007 zijn teruggelopen. Per hoofd van bevolking bedraagt de consumptie van alle gedistilleerd dranken, uitgedrukt in liters pure alcohol, in de laatste drie jaren 1,3 liter.

 

 

 De folder kerncijfers en activiteiten 2007 van de Commissie Gedistilleerd kunt u downloaden via
www.pd-cg.nl onder de link marktgegevens en statistiek of opvragen via info@pd-cg.nl.

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd, telefoon: 010 - 426 93 40, e-mail: info@pd-cg.nl.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199