Consumentenvertrouwen gestegen

Het consumentenvertrouwen is in november met vijf punten gestegen ten opzichte van oktober. Deze uitkomst is gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. Dit is de eerste stijging sinds januari van dit jaar, zo blijkt uit het Consumenten Conjunctuur Onderzoek van het CBS. Het vertrouwen blijft nog wel op een laag niveau en ligt nog onder het dieptepunt in 1993, de vorige periode van teruggang. Eerste stijging sinds januari Begin dit jaar zette een daling in van het consumentenvertrouwen. Deze werd veroorzaakt door zowel een negatiever oordeel over het economisch klimaat als door een teruglopende koopbereidheid van consumenten. Voor het bepalen van omslagen van een trend kan het beste worden gekeken naar seizoengecorrigeerde cijfers. Na een stabilisatie in oktober laten deze cijfers in november een duidelijke stijging van het consumentenvertrouwen zien van 5 punten. Deze verbetering hangt samen met een minder negatief oordeel over de economie in het algemeen en in iets mindere mate ook met een toegenomen koopbereidheid. Oordeel over economisch klimaat verbeterd Het oordeel van de consument over de economische toestand in Nederland is in november, na correctie voor seizoeninvloeden, negen punten hoger dan in oktober. De consument is minder negatief over de economie in de afgelopen twaalf maanden. Ook de verwachtingen voor de komende twaalf maanden zijn minder pessimistisch. Koopbereidheid gestegen De koopbereidheid is in november, na seizoencorrectie, met drie punten gestegen in vergelijking met oktober. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiƫle situatie van het eigen huishouden en het doen van grote aankopen. Vooral de verwachtingen over de financiƫle toekomst van het eigen huishouden zijn minder somber dan in oktober. Over de ontwikkelingen in de afgelopen maanden blijven de consumenten even negatief als in oktober. Voor de tweede maand op rij vindt de consument de tijd gunstiger dan voorgaande maand voor het doen van grote aankopen, zoals computers en televisies. (Bron: CBS)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199