Conflict dreigt in aanpak van zwerfafval

Tegenstelling VNG en bedrijven
PIETER LALKENS
 
AMSTERDAM - De onderhandelingen tussen bedrijven en gemeenten
over de aanpak van zwerfafval worden gefrustreerd door grote
tegenstellingen. Eigenlijk had er op 1 maart al een akkoord moeten
liggen.
Volgens een woordvoerder van het ministerie van Vrom zal staatssecretaris
Pieter van Geel van Milieu op korte termijn een brief sturen
aan de Tweede Kamer waarin hij vraagt om uitstel van de deadline
van 1 maart. In december vorig jaar had de Kamer
geëist dat er voor deze datum een akkoord moest zijn tussen het
bedrijfsleven en de gemeenten over de aanpak van het zwerfafval. De
Kamer dreigde toen met de invoering van statiegeld op zogenoemde
pet-flesjes als de datum niet zou worden gehaald.
In de afgelopen maanden zijn er echter in het geheel geen onderhandelingen
geweest, onder meer omdat de tegenstellingen tussen
het bedrijfsleven en de gemeenten groot zijn. Er is volgens bronnen
binnen het bedrijfsleven onder andere onenigheid over de formulering
van de opdracht aan de door Van Geel benoemde bemiddelaar,
ING-bestuurslid en beoogd SERvoorzitter Alexander Rinnooy Kan.
Deze moet de partijen dichter bij elkaar brengen.
 
Het bedrijfsleven, dat in de onderhandelingen wordt vertegenwoordigd
door de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKBNederland,
heeft grote moeite met de zinsnede in de opdracht aan
Rinnooy Kan dat zij naast de voorkoming van zwerfafval ook moeten
bijdragen aan het opruimen daarvan. ‘Wij gaan niet de gemeentelijke
begrotingen aanvullen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
het opruimen’, zegt Arie Kraaijeveld, oud-voorzitter van de
werkgeversvereniging FME. Kraaijeveld probeert nu bij bedrijven
fondsen te werven voor het voorkomen van zwerfafval.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die namens de
gemeenten de gesprekken voert, staat op het standpunt dat bedrijven
medeverantwoordelijk zijn voor het opruimen van zwerfafval. In een
brief aan Van Geel van 10 januari dit jaar schrijft de VNG dat gemeenten
voor een goede zwerfafvalaanpak een ‘substantiële bijdrage’
moeten ontvangen van het bedrijfsleven.
De VNG wil geen nadere toelichting geven. ‘Wij hebben een radiostilte
afgekondigd over dit onderwerp’, aldus een woordvoerder maandag.
VNO-NCW geeft evenmin een toelichting.
Een ander geschilpunt is de handhaving door gemeenten van regels
tegen zwerfafval. Het bedrijfsleven eist dat gemeenten harde toezeggingen
doen over de handhaving van de regels. Maar de VNG
 
maakt hiertegen bezwaren. De gemeenten stellen dat ‘de methode
van handhaving van zwerfafval’ deel uitmaakt ‘van een
afweging die op lokaal niveau in een democratisch proces moet
plaatsvinden’. Volgens Kraaijeveld kunnen de gemeenten de
kosten van de bestrijding van zwerfafval prima zelf financieren.
‘Zij krijgen het middel van de bestuurlijke boetes op een
presenteerblaadje aangereikt.’ In een brief van 27 januari stelt
staatssecretaris Van Geel eveneens dat gemeenten bereid moeten
zijn dit instrument actief toe te passen.
De vraag is of de Kamer het verzoek om uitstel van Van Geel zal
honoreren. In ondernemerskringen valt te beluisteren dat invoering van
statiegeld op pet-flesjes ertoe kan leiden dat bedrijven helemaal niet
meer willen meedoen aan de aanpak van zwerfafval.
 
Enkele cijfers
Per jaar wordt 100.000 ton aan blikjes, flesjes, papier en
kauwgomresten op straat achtergelaten
Het schoonmaken kostte in 2001 euro 217 mln
Rijkswaterstaat geeft jaarlijks euro 8 mln uit aan het weghalen van
zwerfafval langs snelwegen
Een pet-flesje wordt in 5-10 jaar afgebroken, met een aluminium
blikje duurt dat 80 tot 1 mln jaar
Bron: Financieel Dagblad, 14 maart 2006 (pag. 5)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199