Column: Brexit

Monty Python, Little Britain, Keeping up Appreances, Benny Hill, The Office, Mr Bean, Not the Nine O’Clock News, Blackadder, ‘Allo ‘Allo, Fawlty Towers, Are You Being Served en nog zo wat series. Bijna iedereen in Nederland heeft wel een favoriete comedy. Wij begrijpen en houden enorm van de Engelse humor. Britse humor, moet ik zeggen. Hoewel ik niet weet of er ook aparte Welshe en Schotse humor bestaat, naast de Engelse. Ik denk dat die ongeveer hetzelfde zal zijn, maar dan onverstaanbaar. Om de humor te begrijpen, moet je de mensen begrijpen, zo dacht ik.

Nu het Britse volk gesproken heeft komt er een einde aan die innigheid met “Europe” of zoals Britten het noemen, Het Continent. Vooral het Engelse platteland wil er uit. De stedelingen en dan vooral die in Londen, en de Schotten, liever niet. “We want our country back”. Dat zal zo makkelijk niet gaan, want het Verenigd Koninkrijk heeft eigenlijk geen zelfstandig rechtssysteem meer. In de afgelopen 40 jaar is een immens web aan regels en voorschriften gesponnen, waar alle producten en diensten aan moeten voldoen. En de economie is natuurlijk ook in een onontwarbare kluwe met EU landen vast komen te zitten met een grote interne markt van goederen, diensten en personen.

Ook zal het Britse belang in het gedistilleerd ontvlochten moeten worden. Het zogenaamde Aquis Communautaire voor onze sector omvat onder andere regels over productdefinities, etikettering, geografisch beschermde benamingen (GI’s), additieven en kleurstoffen, accijns categorieën, -vervoer, maar ook meer generieke regelingen zoals voor reclame en media, inhoudsmaten, afvullen, hygiëne, verpakkingen en nog een heleboel meer. Voor de Schotten zijn ook de vrijhandelsakkoorden van het grootste belang. Het succes van Schotse whisky is enorm. Al vele jaren beschermen de Schotten iedere vorm van namaak, verwijzing of andere vorm van aanhaking aan hun drank met veel energie en succes. Verder namen de Schotten ook vaak het voortouw bij zaken als etikettering, gezondheidsvoorschriften en andere technische handelsbelemmeringen waar hun leden tegen aan lopen in derde landen. Door een brexit wordt dat moeilijker en wordt het lastig als Scotch niet meer beschermd wordt in de VS of Japan. En dat kan zo maar het onbedoelde gevolg zijn.

De Britten spelen in het gedistilleerd een vooraanstaande rol. De Schotten voorop. SpiritsEUROPE Is voor een belangrijk deel afhankelijk van de Britten. Alleen al door het voordeel van de taal hebben de Britten een streepje voor. Dat zal dus anders gaan worden.

Van alle associations is die van de Scotch Whisky Association het beste toegerust op belangenbehartiging. Daarnaast is ook Wine & Spirits Trade Association nog lid en hebben alle multinationals grote belangen in het Verenigd Koninkrijk, dat ook weer een grote afzetmarkt is. De gang van zaken van spiritsEUROPE wordt in grote mate bepaald door de gang van zaken in Groot Brittannië. De handelsagenda (met zogenaamde derde landen) van spiritsEUROPE wordt bepaald door de Schotten: zij praten met de Commissie, gaan ook zelf naar de landen toe om handelsbarrières te slechten, posities toe te lichten en lokale adviezen en steun in te winnen.

Ook voor de sector staat dus een deling van de boedel op de agenda. Hoe dat gaat lopen, hangt allereerst af van de keuzes die elders worden gemaakt; de Britse politiek, EU Commissie en Raad en nog wat instituten in de Europese hoofdsteden. Vervolgens zullen ambtenaren de scheidingsvoorstellen moeten uitwerken en zal ook de sector zich over de scheiding moeten uitspreken. Tenzij natuurlijk de Schotten hun poot stijf houden en de brexit tegenhouden, of alsnog besluiten zich aan te sluiten bij de EU.

 

Joep Stassen is directeur van SpiritsNL

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199