24 februari 2014

De accijnsverhoging voor gedistilleerde dranken heeft volstrekt niet de beoogde extra inkomsten voor de schatkist opgeleverd. Het kabinet verhoogde de belastingen om meer inkomsten te krijgen. Maar uit de eerste afzetcijfers blijkt dat de accijnsverhoging op sterke drank in 2013 nauwelijks meer aan accijnzen heeft opgehaald. Ten opzichte van 2012 is de accijnsopbrengst maar een heel klein beetje hoger, zo’n €3 miljoen ondanks de forse verhoging van 6%. Werd in 2013 in totaal €319 miljoen geïnd, in 2013 was dat €322 miljoen. In ruil voor €3 miljoen extra accijnsinkomsten werd circa 10 miljoen liter sterke drank minder verkocht in Nederland. Deze afname is het directe gevolg van belastingverhogingen. Die hebben daarmee een averechts effect gekregen. De Slijters Unie en Spirits NL, de twee brancheorganisaties voor de slijters en de gedistilleerd sector, roepen het kabinet en de Tweede Kamer daarom onmiddellijk op de belastingverhogingen terug te draaien.

Het doel van de belastingverhoging, 20 miljoen meer belastinginkomsten, is bij lange na niet gehaald. Waar de opbrengst over 2012 €319 miljoen beliep, was dit in 2013 fractioneel hoger: €322 miljoen. Ron Andes, voorzitter van de Koninklijke Slijters Unie: “Wie de overige €17 miljoen nu gaat betalen is onduidelijk. Wat wel duidelijk is dat vooral slijters, handel en de distilleerderijen –en dat zijn vaak familiebedrijven- hiervoor de prijs betalen door de oneerlijke concurrentie met het buitenland. Het kabinet dient nu in te grijpen. Staatssecretaris Wiebes is daarin nog terughoudend en kijkt naar de cijfers van januari 2014 en wil eerst de cijfers van het hele eerste kwartaal afwachten. De cijfers van 2013 zijn echter al duidelijk genoeg. Daar kunnen we niet omheen. Wachten is geen optie meer, vooral omdat voor 2014 de accijns opnieuw is verhoogd. De gedistilleerd accijns moet onmiddellijk worden teruggebracht naar het niveau 2012. Dit levert honderden banen en vele harde euro’s op.”

De dranksector is de afgelopen jaren hard geraakt door belastingverhogingen. Met ingang van oktober 2012 is de BTW verhoogd van 19% naar 21%. In 2013 werd de accijns op gedistilleerde dranken met 6% verhoogd van €15,04 per liter pure alcohol naar €15,94. Voor 2014 is wederom een verhoging van 5,75% tot €16,86 per liter alcohol ingevoerd. In 2013 werd 50 miljoen liter gedistilleerd verkocht. In 2012 was dit nog 60 miljoen liter en in 2011 ging het om 55 miljoen liter.

Volgens Joep Stassen, directeur van branchevereniging Spirits NL is het duidelijk welke stap het kabinet nu moet zetten: “Net als in 2005 is er maar een verstandige keuze: accijnsverlaging. Drie miljoen euro extra aan accijnzen ten koste van een zesde van de afzet is onacceptabel. Wij roepen staatssecretaris Wiebes op om stevig in te grijpen. Wie rationeel naar de accijnscijfers kijkt, ziet dat een accijnsverlaging goed is voor de sector, maar ook voor de schatkist. Nu is het effect dat mensen in het buitenland gaan kopen. Daar schieten we niks mee op. Dit geldt niet alleen voor drank, maar bijvoorbeeld ook voor accijns op brandstof. Door vast te houden aan de hoge accijnzen worden alleen de Belgische en Duitse economie geholpen.”

Hoofdthema's