21 mei 2019

Den Haag (SpiritsNL) – De Europese Unie (EU) heeft een nieuwe verordening gedistilleerde dranken gepubliceerd (2019/787). Deze vervangt de oude EU verordening (2008/110) uit 2008. Deze aanpassingen hebben vooral te maken met het aanpassen van alle EU-wetgeving aan het Verdrag van Lissabon.

In de verordening worden de definitie, omschrijving, presentatie, etikettering en geografische aanduidingen van de gedistilleerde dranken geactualiseerd. Gedistilleerde dranken die niet aan de vereisten van deze verordening voldoen maar wel aan die van Verordening (EG) nr. 110/2008 en vóór 25 mei 2021 werden bereid, mogen verder in de handel worden gebracht tot de voorraden zijn uitgeput.

SpiritsNL heeft de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Hoofdthema's