CBL gedragsregels Premixen

CBL gedragsregels Premixen Leidschendam, 3 juli 2002 Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van de supermarkten, en de fabrikanten van premixen, zoals Bacardi Breezer en Smirnoff Ice, slaan de handen ineen om met een aantal vrijwillige afspraken een verdere bijdrage te leveren aan het aan banden leggen van de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren. Net als in de samenleving bestaan ook bij supermarktorganisaties en fabrikanten van premix drankjes zorgen over het drankgebruik van de jeugd en de uitwassen die daarmee gepaard gaan. Door de vernieuwende uitstraling en smaak van deze drankjes worden fabrikanten vanuit de politiek beschuldigd deze ook voor de jongerenmarkt bereikbaar te stellen. Supermarkten krijgen het verwijt de premixen aan jongeren onder 16 jaar te verkopen en er bovendien mee te (prijs)stunten. Zowel de handel als de fabrikanten onderkennen hun (mede)verantwoordelijkheid in deze en willen gehoor geven aan de roep tot extra maatregelen. Afspraken met fabrikanten In lijn met het reeds eerder ingezette beleid van Bacardi Martini heeft het CBL met de fabrikanten Bacardi Martini, Diageo, Maxxium, Bols, Hooghoudt en Allied Domecq de volgende afspraken gemaakt: vanaf augustus komt het woord ‘alcohol’ voluit op de etiketten te staan. Vanaf dezelfde periode wordt in alle media-uitingen (zoals commercials en advertenties in de gedrukte media) de vermelding ‘geen alcohol < 16 jaar’ geplaatst; vanaf begin oktober wordt dezelfde vermelding geplaatst op de multi-packs en een aantal maanden later ook op omverpakkingen (trays). De fabrikanten onthouden zich nu reeds van sponsoring TV programma’s waarin alcoholmisbruik ‘positief’ wordt uitgebeeld en zullen deze lijn handhaven. Het CBL roept de bij haar aansloten supermarktketens op dezelfde wijzigingen op de multi-packs en trays van de eigen merken (private labels) door te voeren. Maatregelen in winkels In lijn met deze maatregelen doet het CBL ook een dringende oproep aan haar leden zich aan de gedragsregels voor verantwoorde verkoop van premixen te houden. Deze gedragsregels omvatten onder meer: geen reclame maken door middel van stuntprijzen; geen wervende teksten bij afbeeldingen en/of aanprijzing van premixen in de supermarktfolders; geen communicatie meer over deze producten op de voorpagina’s van actiefolders of klantenmagazines; duidelijke vermelding dat ‘geen alcohol wordt verkocht aan jongeren onder de 16’ bij iedere afbeelding of naamsvermelding van premixen; duidelijke instructie aan alle winkels over de plaatsing van deze producten (niet in de buurt van frisdranken); iedere actie laten vergezellen van een winkelbericht met het verzoek extra aandacht te schenken aan de plaats van het product in de winkel en het verbod van verkoop aan jongeren onder de 16 jaar; duidelijke en voldoende bordjes met ‘<16 jaar waarschuwing’ bij elke speciale actiepresentatie in de winkel en het niet gekoeld aanbieden van premixen om directie consumptie niet te bevorderen. Bron: www.cbl.nl 4 juli 2002

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199