Bescherming tegen dementie door matige alcoholconsumptie

Ouderen boven de 65 jaar die met mate alcohol consumeren, verlagen het risico op dementie met 37% en het risico op de ziekte van Alzheimer met 43%. Dit blijkt uit een systematische review en meta-analyse, waarin de resultaten van 23 onderzoeken, die zijn uitgevoerd tussen 1995 en 2006, zijn geanalyseerd. Uit ditzelfde onderzoek blijkt echter dat het risico op vasculaire dementie en op cognitieve achteruitgang niet significant dalen bij matige alcoholconsumptie.

De onderzoekers wilden ook nagaan bij welk niveau van alcoholconsumptie het grootste beschermende effect werd bereikt. Hieruit kwam geen eenduidige conclusie naar voren. Alhoewel de meeste studies aangeven dat het met het oog op bescherming tegen dementie te verkiezen is om een lichte tot matige hoeveelheid alcohol te consumeren, bleek de definitie van wat verstaan wordt onder lichte tot matige alcoholconsumptie nogal uiteen te lopen in de verschillende onderzoeken. In Nederland gaan we in het algemeen uit van maximaal 1 à 2 standaard glazen alcoholhoudende drank per dag voor volwassen vrouwen en maximaal 2 à 3 glazen per dag voor mannen.

De onderzoekers plaatsen de kanttekening dat bovenstaande bevindingen gebaseerd zijn op onderzoeken die qua opzet erg divers zijn en dat de resultaten daarom zorgvuldig moeten worden geïnterpreteerd. Uiteraard spelen ook andere levensstijlfactoren (voeding, lichaamsbeweging e.d.) een rol. Overmatige alcoholconsumptie is juist geassocieerd met een toename van het risico op dementie en wordt derhalve ontraden.

Bron: Peters R, Peters J e.a. Alcohol, dementia and cognitive decline in the elderly: a systematic review. Age and Ageing 2008; 37:505-512.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199