Benoeming Hans Hillen tot voorzitter van de VIP

 
Schiedam, 1 september 2008 – De Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van gedistilleerde dranken heeft in haar vergadering van 29 augustus ingestemd met de benoeming van Hans Hillen tot voorzitter van haar vereniging.
 
De VIP is de branche-organisatie waarin producenten en importeurs van gedistilleerde dranken zijn vertegenwoordigd en belichaamt ca. 85% van het totale volume dat op de Nederlandse markt wordt afgezet. In de algemene ledenvergadering van de VIP van 29 augustus jl. heeft de VIP unaniem ingestemd met de benoeming per 1 september 2008 van Hans Hillen tot voorzitter. Het is voor het eerst dat de VIP een externe voorzitter krijgt. Een functie die tot dusver altijd bekleed werd door een lid. Hans Hillen is thans lid van de Eerste Kamer voor het CDA en was eerder lid van de Tweede Kamer. Naast deze functie bekleedt Hillen diverse maatschappelijke nevenfuncties en kan hij bogen op een brede bestuurlijke en politieke ervaring.
 
Als sector die naast het behartigen van de eigen belangen ook serieus werk maakt van maatschappelijke verantwoordelijkheid, speelt de VIP een belangrijke rol en wenst die rol te versterken. Het aantreden van Hans Hillen als onafhankelijk voorzitter is daarbij een belangrijke stap.
 
“Wij zijn uitermate blij dat Hans Hillen deze taak op zich heeft willen nemen. In het verleden heeft de gedistilleerdsector altijd kunnen rekenen op uitstekende voorzitters, die hun weg goed kenden in Den Haag. Met Hans aan het roer wordt deze lijn verder voortgezet en wij zijn dan ook zeer verheugd hierover.” aldus de huidige vice-voorzitter Huub van Doorne.
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Joep Stassen, directeur VIP, telefoon:
010 - 426 93 40, e-mail: stassen@pd-cg.nl.
 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199