3 juli 2024

Vorige week is de Gezondheidsmonitor jeugd 2023 gepubliceerd. De gezondheidsmonitor is uitgevoerd bij middelbare scholieren in klassen 2 en 4 in Nederland. Een aantal vragen hierbij ging over hoe vaak en hoeveel alcohol deze scholieren drinken.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal minderjarigen dat ooit alcohol heeft gedronken licht is gedaald ten opzichte van twee jaar geleden. Ook geven jongeren aan dat ze de laatste maand minder hebben gedronken. Het binge drinken (5 of meer glazen op een avond) in de laatste maand is ook gedaald, van 22% in 2015 naar 18.2% in 2023. Een daling van ruim 17%. Dit is een goede ontwikkeling, want we zagen in andere onderzoeken dat sinds 2015 jongeren juist slechter scoorden op deze onderdelen.

Het vergelijken van deze cijfers is lastig, wel worden beiden onderzoeken uitgevoerd onder middelbare scholieren. We hopen uiteraard dat deze dalende trend dus ook zal terugkomen in de cijfers van het RIVM/CBS. Deze cijfers worden als benchmark voor onder andere het nationaal preventieakkoord gebruikt. Bekijk de CBS cijfers hier.

De dalende trend in de gezondheidsmotor jeugd is mooi, maar we zijn er zeker nog niet. Want NIX18 betekent ook niks onder de 18.
En nog niet alle cijfers dalen, zo zien we dat de cijfers van de gezondheidsmonitor jeugd over het aantal jongeren dat de laatste vier weken minimaal een glas heeft gedronken wel licht zijn gestegen.

Het is verontrustend dat de belangrijkste verstrekkers van alcohol aan minderjarigen de ouders zijn. Het is dus belangrijk om ook de komende tijd in te zetten op de rol van ouders. Vanuit STIVA willen we graag een bijdrage leveren op dit thema. Daarom hebben we onze krachten gebundeld met de overheid en dragen we de NIX18 boodschap samen uit.

STIVA zal zich blijven inzetten om te zorgen dat minderjarigen geen alcohol drinken. Ook in samenwerking met het bedrijfsleven om de naleving van de leeftijdsgrens hoog te houden. Want alcohol onder de 18 is en blijft een no go!

Bron: STIVA

Hoofdthema's