22 februari 2023

Vanuit Statiegeld Nederland.

 

Beste producent/importeur,

Nog 25 werkdagen voor livegang! Op 27 maart 2023 wordt het Nederlandse statiegeldsysteem uitgebreid met statiegeld op blikjes. Met deze maatregel kunnen alle blikjes zonder problemen worden ingeleverd en gerecycled, en daardoor niet in het zwerfvuil belanden.

Om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen we uw aandacht voor onderstaande punten. Zorg a.u.b. dat u tijdig alle noodzakelijke stappen neemt waarvoor u verantwoordelijk bent m.b.t de invulling van uw producentenverantwoordelijkheid.

Aanleiding

Om uw blikjes vanaf 27 maart met de winkel-Reverse Vending Machines (RVM) te kunnen innemen en in de telcentra te kunnen verwerken, dient uw bedrijfsinformatie en uw productgegevens uiterlijk op 22 maart bij Statiegeld Nederland bekend zijn.

Mits volledig en correct ingevoerd dient u rekening te houden met 2-3 weken voordat uw gegevens juist zijn opgevoerd in de producenten portal:

Wij adviseren u daarom de registratie zo snel als mogelijk te doen en niet te wachten tot het laatste moment.

Informatiesessie 6 maart

Periodiek organiseren we informatiesessies voor P/I’s. De volgende online sessie is gepland op maandag 6 maart om 15.00 uur. Klik hier om deel te nemen aan de vergadering. Graag ontvangen we vooraf uw vragen via info@statiegeldnederland.nl, zodat we deze tijdens de sessie kunnen beantwoorden.

Acties voor komende week

Belangrijke aandachtspunten

Aanpassingen

Ondersteuning

Meer informatie over het statiegeldsysteem is ook te vinden op onze website www.statiegeldnederland.nl

 

Hoofdthema's