5 april 2022

In het Europees Parlement is op 16 februari jl. gestemd over een aantal voorstellen die raken aan het thema alcohol. Dit allemaal in het kader van het Europe Beating Cancer Plan ( BECA). Aanvankelijk waren er passages waarin werd gezegd dat er ‘no safe level’ was van alcoholconsumptie en betrof een voorstel om sportsponsoring door alcoholmerken helemaal te verbieden. Via twee amendementen zijn deze twee passages iets aangepast. In plaats van ‘no safe level’ is gekozen voor het benoemen van ‘harmful consumption of alcohol’ als risicofactor. Daarnaast is het generiek verbod op sportsponsoring door alcoholmerken van tafel en heeft het verbod nu betrekking op evenementen die voornamelijk worden bezocht door minderjarigen. STIVA is van mening dat deze twee aanpassingen meer proportionaliteit bieden en ook beter aansluiten bij het Nederlandse beleid.

Hoofdthema's