19 september 2023

De branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken, SpiritsNL, is volstrekt tegen de voorgenomen verhoging van de accijns met maar liefst 16,2% op alcohol. Het zal hoe dan ook averechts uitpakken en leiden tot lagere accijnsopbrengsten i.p.v. hogere.

Zo leren ervaringen uit het verleden dat de aankoop van alcohol over de grens sterk zal toenemen. De huidige accijnsdruk in Duitsland is reeds 32% lager dan in Nederland en in Duitsland is al sinds 1983 géén accijnsverhoging meer doorgevoerd op gedistilleerd. Het verschil zal nu alleen nog maar groter worden. Mensen zullen door de accijnsverhoging bereid zijn steeds grotere afstanden af te leggen om grote bulkaankopen over de grens te plegen. De gevolgen zijn desastreus voor de middenstand, winkels, slijterijen en horeca in onze grensstreken. De beoogde accijnsverhoging brengt geen 153 mln euro extra op én is bovendien schadelijk voor traditionele oude Nederlandse (familie)bedrijven die Nederland rijk is.

De verhogingen in 2013 van 6% voor gedistilleerd, 10% voor bier en 18% voor wijn, en in 2014 van 5,57% op alle dranken, hebben initieel tot (slechts) een meeropbrengst geleid van in totaal 1,5% voor de totale accijnsopbrengst voor alcoholhoudende dranken en uiteindelijk een trendmatige daling van de opbrengst. Gedistilleerd kent bovendien al de hoogste accijnsdruk in de alcoholsector en betaalt maar liefst het dubbele bedrag t.o.v. bier.

SpiritsNL-directeur Betty De Boer: “Ik roep de Tweede Kamerleden op: doe het niet! Leer van het verleden. De beoogde accijnsverhoging zal niét leiden tot 153 miljoen aan extra accijnsinkomsten, maar zal waarschijnlijk juist resulteren in een daling. Daarnaast is het ook schadelijk voor de eeuwenoude gedistilleerd branche, de middenstand in de grensregio’s van Nederland én onze concurrentiepositie.”

Hoofdthema's