30 november 2022

SUP-verpakkingen zijn drank- en voedselverpakkingen voor onmiddellijke consumptie uit de verpakking, zonder verdere bereiding, zijnde: drinkbekers, drankverpakkingen van maximaal 3 liter, vormvaste en flexibele voedselverpakkingen. Aangevuld met: lichte draagtassen, vochtige doekjes, ballonnen, tabaksfilters en vistuig.

Voor SUP-verpakkingen is geen aangiftedrempel, daar waar die voor andere materiaalsoorten 50.000 kilo is. Dus ook de producenten en/of importeurs die 1 stuk SUP-verpakking op de markt brengen, vallen onder de wetgeving. Daarnaast is er een nieuw tarief geïntroduceerd voor SUP-verpakkingen.

Voor alle verpakkingen die onder de SUP-wetgeving vallen dient u zowel het gewicht als de aantallen op de markt gebrachte verpakkingen te melden.

Viel u voorheen onder de drempel van 50.000 kg, maar handelt u wel in SUP-verpakkingen, dan moet u zich registeren bij het Afvalfonds Verpakkingen een aangifte doen: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/alles-over-aanmelden.

Voor meer informatie over de aangifte 2023 zie: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/de-verpakkingenadministratie-2023.

Wijziging definitie Importeur/Producent:

Per 1 januari 2023 wijzigt ook de definitie van importeur/producent. Dit heeft gevolgen voor u als u in opdracht van een merkeigenaar bottelt. Hieronder een korte toelichting:

Productie in opdracht merkeigenaar

Dit is van toepassing wanneer bedrijf A (de opdrachtgever) aan bedrijf B (de opdrachtnemer) de opdracht geeft een product te vervaardigen en dit te voorzien van een verpakking met daarop naam, logo en/of merkteken van de opdrachtgever (bedrijf A).

Dit betekent dat de opgave, de aangifte en de daarmee gepaard gaande administratie bij de merkeigenaren komt te liggen, wat in de praktijk inhoudt dat o.a. supermarkten en private-labelhouders zelf verantwoordelijk worden voor het doen van aangifte over de verpakkingen van hun huismerken.

De verantwoordelijkheid voor de verpakkingen geldt niet uitsluitend voor de primaire verpakking (de verpakking die direct om het product zit, maar ook voor secundaire verpakkingen (verzamelverpakkingen zoals dozen) of tertiaire verpakkingen (verzendverpakkingen). Meer informatie vindt u hier: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/wijziging-toepassing-definitie-van-het-begrip-producent-importeur-1-januari-2023.

Hoofdthema's