7 oktober 2022

Hier kunt u de meest recente presentaties vinden uit de infosessies omtrent de statiegeldsystemen voor blik.

Presentatie infosessie statiegeldsysteem voor blikjes 22/09/22

Kijk voor meer informatie, presentaties en links over het aankomende statiesgeldysteem voor blik op onze informatiepagina.

Here you can find the most recent presentations from the information sessions regarding deposit systems for cans.

Presentation deposit return scheme for cans 22/09/22 English version

For more info, presentations and links regarding the upcoming deposit systems for cans, check out our information page.

Hoofdthema's