18 november 2021

De uitbraak van het coronavirus heeft ons het afgelopen jaar voor nieuwe uitdagingen gesteld. Er werd vooral thuis geconsumeerd en veel meer online besteld. Ondanks deze onverwachte veranderingen, is Stichting Afvalfonds Verpakkingen er trots op dat het recyclepercentage voor verpakkingen opnieuw gestegen is in 2020. Met de behaalde 82% voldoet Nederland aan de wettelijke doelstelling van 70% en behoort ook nog eens tot de koplopers in Europa.

Verschuiving door corona
“Door toename van het huishoudelijk verpakkingsafval was er een duidelijke verschuiving in de afvalverwerkingsketen. Het zette alle partijen in de afvalverwerkingsketen op scherp en dankzij de inspanningen van alle partijen in de keten nam de recycling toe. Dat is natuurlijk prachtig, maar het ligt in de lijn der verwachting dat dit ook weer zal afnemen als mensen minder thuiswerken. Wat dat betreft gaf 2020 een te rooskleurig beeld,” aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Elke verpakking telt
Klein Lankhorst: “Ondanks de mooie resultaten, hebben we nog veel stappen te maken. Er zijn nog volop uitdagingen en valkuilen op weg naar circulariteit van onze verpakkingen. Er wordt veel PMD ingezameld, maar ook de vervuiling ervan met restafval neemt toe. We moeten hard aan de slag met de plasticstroom, samen met de gemeenten pakken we dit op.” De kunststofketen maakt een enorme ontwikkeling door en inmiddels worden gerecyclede plastic verpakkingen in tal van producten en verpakkingen gebruikt. Een verdere kwaliteitsslag is noodzakelijk om het aanbod van gerecycled plastic te laten aansluiten op de gevraagde kwaliteit. Ook moeten verpakkingen nog beter recyclebaar worden gemaakt. “Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat er verpakkingen worden aangeleverd van goede kwaliteit. Dit levert uiteindelijk grondstof op die goed kan worden hergebruikt.”

Nieuwe berekeningsmethode recycling vanaf 2021
De Europese Unie schrijft met ingang van 2021 een nieuwe methode voor om het recyclingpercentage te berekenen. Binnen de nieuwe methodiek wordt er ‘dichterbij de werkelijkheid’ gemeten door te kijken naar het volume dat overblijft na sortering, dit geeft een eerlijker beeld. “De gerapporteerde resultaten zijn volgens de nieuwe methode lager. We moeten dus alles op alles op zetten om de doelstellingen te blijven behalen.”

Bron: Afvalfonds Verpakkingen

Hoofdthema's