11 januari 2022
In het kort
 • De statiegeldverplichting op drankblikjes start op 31-12-2022.
 • Drankblikjes met statiegeld moeten nieuwe unieke EAN/GTIN codes krijgen.
 • Op drankblikjes met statiegeld moet een ‘statiegeld blik’ logo komen.
 • Informatiedocumenten kunt in deze Flits downloaden.
Vanaf 31 december 2022 geldt er een wettelijke statiegeldverplichting voor metalen drankverpakkingen die in Nederland in de handel worden gebracht. Vooruitlopend daarop informeren wij u over een aantal zaken.
Op welke producten heeft de invoering van statiegeld betrekking?
Het statiegeld zal verplicht worden voor alle blikverpakkingen met een inhoud van drie liter of minder waarin ‘ready to drink’ dranken worden verkocht bestemd voor menselijke consumptie. Een uitgebreidere toelichting vindt u hier.
Welke aanpassingen aan verpakkingen zijn nodig?
De volgende aanpassingen zijn noodzakelijk om uw verpakkingen geschikt te maken voor het Nederlandse statiegeldsysteem:

 • Het gebruik van het logo ‘statiegeld blik’. Details met betrekking tot het gebruik van het logo vindt u hier. De digitale files zijn hier te downloaden.
 • Het aanpassen van de EAN/GTIN codes naar unieke nieuwe codes die nog niet eerder in het verkeer zijn gebracht binnen of buiten Nederland. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er statiegeld uitgekeerd gaat worden voor verpakkingen waar nooit statiegeld voor is ontvangen. De controle hierop zal plaatsvinden door de Reverse Vending Machine (RVM).Houd daarbij rekening met het volgende:
  • Het niet aanpassen van reeds in Nederland aanwezige codes of het gebruiken van codes die elders in de wereld actief zijn, zal resulteren in een (nader te bepalen) verhoogde afdracht van bijdrages aan het statiegeldsysteem om de kosten te kunnen dekken voor extra ingeleverde verpakkingen.
  • De definitieve hoogtes van de verhoogde afdracht moet voor blik nog worden bepaald. Om u alvast een indicatie te geven; dit principe geldt ook voor PET- flessen waarbij de verhoogde afdracht 120% is voor het gebruik van internationale- en 150% voor het gebruiken van reeds in Nederland in gebruik zijnde codes.
  • Indien de EAN/GTIN code van een verpakking wordt aangepast dienen ook alle ‘bovenliggende’ codes te worden aangepast conform de GS1-hiërarchie. Denk daarbij aan de consumenteneenheid, besteleenheid en palleteenheid.

Wij raden u aan tijdig te beginnen met alle voorbereidingen.

Transitieperiode van maximaal drie maanden
Voorafgaand aan de wettelijke invoerdatum (31-12-2022) is er sprake van een transitieperiode van maximaal drie maanden. Dat betekent dat u de betreffende verpakkingen met statiegeld al vanaf 1-10-2022 mag laten instromen in de markt. Vanzelfsprekend zult u daarover zelf afspraken moeten maken met uw afnemers. Het is na 31 december 2022 wettelijk niet meer toegestaan om blikverpakkingen zonder statiegeld op de markt te brengen.
Relevante informatie op een rij gezet
De relevante documenten en bestanden voor u op een rij gezet om te downloaden:

Informatiedocument scope statiegeld op blik

Informatiedocument gebruik logo

Grafische bestanden van het logo

Meer informatie
Het Afvalfonds Verpakkingen zal u de komende periode nader informeren over de implementatie van het statiegeldsysteem voor blik. Bijvoorbeeld over de financiële consequenties voor uw organisatie, partijen en locaties die het blik zullen gaan innemen, welke inname-automaten daarvoor zullen worden gebruikt en de organisatie waar leveranciers hun blikjes en EAN codes dienen te registeren.

Hoofdthema's