2 december 2021

SpiritsNL heeft vandaag kennis genomen van een persbericht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de stand de zaken met betrekking tot hun onderzoek naar glasgewicht en gedistilleerdflessen.

Het persbericht meldt dat een aantal bedrijven in de spiritssector een last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen die verbeurd zullen worden verklaard na afloop van de laatste termijn van uitstel. Dit indien er dan nog niet aangetoond kan worden dat de desbetreffende fles voldoet aan de eisen van het Besluit beheer verpakkingen 2014. De ILT geeft  ook aan dat het soms heel lastig is voor de producenten en importeurs om de benodigde informatie te verkrijgen van onder meer de glasproducenten.

Desondanks wordt het de sector toch aangerekend dat, in de ogen van de ILT, producenten en importeurs onvoldoende stappen zetten om de verpakkingen lichter te maken.

SpiritsNL heeft contact met ILT om onze checklist en stappenplan, welke door de consultants van PACKZ zijn opgemaakt, te bespreken. Doel is te komen tot een door ILT beoordeeld stappenplan voor de bedrijven om de onderzoeken naar het minimale glasgewicht, conform Besluit Beheer Verpakkingen 2014, tot een goed einde te brengen.

Hoofdthema's