12 december 2020

Het Excise Movement and Control System (EMCS) is het automatiseringssysteem om accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling over te brengen. In afwijking van eerdere berichten van de douane kan het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 de afmeldingen in EMCS niet meer doorsturen naar de (voormalige) lidstaten. Noord-Ierland neemt namelijk per 1-1-2021 de centrale gateway voor EMCS over van het VK.

Wat betekent dit voor exporteurs naar het VK?

Dit betekent dat de e-AD’s van zendingen accijnsgoederen naar het VK vanaf 1 januari niet meer direct elektronisch afgemeld kunnen worden naar het verzendende land. Het Verenigd Koninkrijk zal de af te melden berichten verzamelen en via Excelbestanden naar de lidstaten sturen (voor NL: naar de Centrale Unit Accijnzen, CUA). De CUA zal die e-AD’s handmatig sluiten. Voor zendingen naar het VK die na 90 dagen onverhoopt nog open staan zal de CUA de nasporingsprocedure beginnen. De verzender van het e-AD zal dan met alternatief bewijs het bereiken van een toegestane bestemming aan moeten tonen. Lukt dat niet, dan zal de CUA de verschuldigde accijns naheffen bij de verzender.

Wat betekent dit voor importeurs van Britse producten?

Voor de andersom-situatie betekent dat het volgende: De ontvanger in NL van accijnsgoederen uit het VK meldt de zending op de gewone manier af in EMCS. Maar de daadwerkelijke afmelding gebeurt via het automatiseringscentrum in Apeldoorn naar het VK met gebruikmaking van Excellijsten.

Kijk voor meer informatie op de webpagina van de douane en het handboek EMCS

 

Hoofdthema's