1 juli 2015

Wie betaalt, bepaalt. Voor SpiritsNL betekent dit dat de leden van SpiritsNL betalen en dus ook bepalen wat de organisatie doet. Maar wat als er ook nog andere geldschieters zouden zijn? Bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat ook geld gaf aan SpiritsNL, of een internetbedrijf? Zouden we ons dan ook inzetten voor borrels bij het schaften of gratis wifi in slijterijen?

Eind april heeft het Europees Parlement een motie over het alcoholbeleid aangenomen, die al lange tijd in diverse commissies van het parlement werd besproken. Vorig jaar was al eens eerder een poging ondernomen om een motie aangenomen te krijgen waarin de EU Commissie opgeroepen werd te komen met stevige maatregelen tegen alcoholconsumptie, maar die poging verzandde vanwege de Europese Parlementsverkiezingen en de aanstelling van een nieuwe Commissie.

Dit jaar werd een hernieuwde poging gedaan. Met meer succes. Inhoudelijk roept de motie niet op tot zeer ingrijpende maatregelen. De Europese Commissie wordt opgeroepen om –kort samengevat- een alcoholstrategie te voeren waarin veel verstandige zaken aan de orde komen. De Commissie heeft overigens inmiddels aangegeven geen nieuwe strategie voor te zullen stellen, maar te willen komen tot samenvoeging van lopende initiatieven met betrekking tot alcohol en voeding en wellicht ook tabak. Dat zien we later wel.

Hoewel de motie helemaal gewijd was aan alcohol en in alle verzoeken ook gewezen werd op aanpak van alcoholmisbruik, jongeren, overmatig drinken, overlast en alcohol en verkeer en nog zo wat gebruikelijke risico’s, kwamen ook twee wat minder directe oproepen in de motie in punten 7 en 11 (van de 42) van de verzoeken naar voren kwam;

In punt 7 de oproep om het gebruik van acetaldehyde als smaakstof in alcoholhoudende en niet alcoholhoudende dranken te laten onderzoeken. En in punt 11 de oproep aan lidstaten om behandelingen in te voeren waarmee alcoholverslaving kan worden teruggedrongen.

Wat is hier vreemd aan? Nou, deze verzoeken zijn na een lobby van de farmaceutische industrie opgenomen in de motie die over alcohol gaat. Twee grote farma bedrijven uit Denemarken en Finland hebben bedrijfsbelangen die samenhangen met deze twee punten en hebben intensief en succesvol gelobbyd om deze twee punten in de motie opgenomen te krijgen. Nou nee, de twee bedrijven hebben niet zelf gelobbyd, maar hebben verschillende NGO’s (Non Gouvernmental Organisations) zoals patiëntenorganisaties en anti-alcohol clubs gesteund om hun bedrijfsbelangen te behartigen. Het ene bedrijf heeft een medicijn tegen de schadelijke gevolgen van alcedehye ontwikkeld en het andere bedrijf heeft behandelingen tegen alcoholverslaving.

Eurocare, de koepelorganisaties van een hele verzameling anti-alcoholorganisaties, heeft ook erkend dat er geld is ontvangen door aangesloten organisaties van de farma-industrie. Eurocare voegde er wel aan toe dat zij geen geld aannemen van de alcoholsector. Dus alcoholgeld niet, maar geld voor andere bedrijfsbelangen is wel acceptabel.

Hoe weten we dat? Het politieke internetmagazine Politico dat zich in Europa vooral ook richt op Brussel en de Brusselse lobby, berichtte hierover in het artikel “Pharma wins first round in booze battle”. Hierin wordt uitleg gegeven over wie van welk bedrijf geld ontving en welke belangen gediend werden in deze zaak. Heel interessant. Hoewel wij via spiritsEUROPE zaken zeer nauwgezet in de gaten houden, was ons volkomen ontgaan dat ook de farma-bedrijven zich in het strijdgewoel hadden gemengd. Ik vraag me ook af of de Commissie hiervan op de hoogte was. In ieder geval is het een pikant nieuwtje, zeker ook nu Eurocare en een aantal van haar leden onlangs besloten hebben voortaan niet meer te willen meepraten over de projecten die lopen in de EU binnen het European Alcohol and Health Forum. Dat is wel vreemd, want op die manier wordt je inbreng natuurlijk niet gehoord. Ook opmerkelijk omdat de voorzitter van dit forum de Europese Commissie is die aan veel NGO’s geld geeft voor onderzoeken en projecten. Misschien dat aan die praktijken hiermee ook wel een einde komt. Wordt vervolgd.

 

Joep Stassen is directeur van SpiritsNL

Hoofdthema's