12 mei 2021

Dinsdag stemde Tweede Kamer over een zestal moties omtrent statiegeldregels en recyclingmaatregelen.

Moties ingediend bij het VAO Circulaire economie:

Motie-Bouchallikh/Van Esch over het invoeren van statiegeld op drankkartons en andere drankverpakkingen
Verworpen. Voor deze motie stemden: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, LDH, BBB.

Motie-Van Esch over aparte doelstellingen voor hergebruik en recycling
Verworpen. Voor deze motie stemden: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, CU, SGP.

Gewijzigde motie-Van Esch over een reductiedoel voor het totale volume virgin plastics in 2030
Verworpen. Voor deze motie stemden: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, LDH.

Moties ingediend bij het VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen:

Motie-Beckerman over onderzoeken welke drankverpakkingen beter gerecycled zouden worden als deze ook onder het statiegeldsysteem zouden vallen
Aangenomen. Voor deze motie stemden: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, LDH, D66, CU, SGP, CDA, BBB.

Motie-Van Esch over een lijst met productgroepen waarvoor het mogelijk is om op nationaal niveau een minimumpercentage recyclaat te formuleren
Verworpen. Voor deze motie stemden: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, LDH, BBB.

Gewijzigde motie-Agnes Mulder/Hagen over een quickscan over optimalisatie van ketensamenwerking
Aangenomen. Voor deze motie stemden: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, LDH, D66, CU, VVD, SGP, CDA, BBB, FvD

Hoofdthema's