20 november 2014

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft in overleg met het Productschap Dranken en SpiritsNL de bestaande brancheafspraak voor 2015 voortgezet voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De tarieven zijn voor 2015 niet gewijzigd, op een nieuw tarief voor drankenkartons* na.

Ondernemingen kunnen op eenvoudige wijze de hoeveelheid en de materiaalsoort van de verpakking bepalen. De regeling geldt alleen voor die verpakkingen of activiteiten die in de betreffende regeling zijn genoemd. Ondernemingen met verschillende bedrijfsactiviteiten kunnen gebruik maken van verschillende brancheafspraken.

Leden (die dit nog niet gedaan hebben) moeten de akkoordverklaring insturen naar het Afvalfonds Verpakkingen met eventueel een afschrift naar de brancheorganisatie:

Afvalfonds Verpakkingen
Postbus 1266
2260 BG Leidschendam

Niet-leden die gebruik willen maken van de vereenvoudigde regeling kunnen contact opnemen met het Afvalfonds Verpakkingen.

 

Nieuw zijn drankenkartons. Brengt u drankenkartons op de markt? Dan verzoekt het Afvalfonds Verpakkingen u om begin 2015, naast uw definitieve aangifte voor 2014, een correctie opgaaf 2015 te doen voor het aantal kilogrammen drankenkartons dat u verwacht op de markt te gaan brengen in 2015. Daarvoor vult u de hoeveelheid kilogrammen in per materiaalsoort waaruit de drankenkartons bestaan. Deze kilogrammen hoeft u vervolgens niet meer bij de betreffende materiaalsoorten op te geven en u betaalt over deze kilogrammen alleen het tarief voor drankenkartons. Kortom: voor uw drankenkartons betaalt u alleen het drankenkartons tarief.

Het tarief voor drankenkartons is vastgesteld op € 0,12 per kilogram en dit geldt voor alle materiaalsoorten waaruit het drankenkarton is samengesteld.

N.B. Onder een drankenkarton wordt verstaan: verpakking, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande voor ten minste 70% uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of andere materialen.

Hoofdthema's