28 oktober 2020

De huidige cao loopt af op 31 december 2020. De afgelopen maanden hebben de
werkgeversdelegatie en de werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie
technisch overleg gevoerd ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen. Er is al veel
inhoudelijk voorwerk gedaan. Op 22 oktober 2020 hebben cao-partijen een eerste cao-
overleg gehad.

Opschorten onderhandelingen
Cao-partijen constateren dat zij qua wensen en mogelijkheden erg ver uit elkaar liggen.
De coronacrisis is in volle gang en raakt ook onze branche. Het is een periode met veel
onzekerheden. Gezien de financiële positie van de bedrijven hebben cao-partijen
gezamenlijk besloten om een pas op de plaats te maken en de cao-onderhandelingen op
te schorten.

Hoe verder?
Het cao-overleg wordt opgeschort tot maart / april 2021. Cao-partijen hopen dan meer
zicht te hebben op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De bedoeling is
om op dat moment het cao-overleg constructief voort te zetten.
Op 7 december 2020 hebben cao-partijen weer een technisch overleg. Dan zal ook de
pensioenpremie voor 2021 bekend zijn. De premie en de premieverdeling worden dan
gecommuniceerd.

In de periode dat er nog geen nieuwe cao is, geldt dat de huidige cao wordt verlengd. De
afspraken en arbeidsvoorwaarden lopen dus gewoon door.

Hoofdthema's