2 september 2020

Den Haag – De cao voor de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken is bindend verklaard. Dat betekent dat deze nieuwe cao nu van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die in onze bedrijfstak actief zijn en het akkoord hebben getekend. In de Staatscourant van 20 augustus 2020 is de cao te vinden.

Naast SpiritsNL hebben ook de Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH), Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) het cao getekend. Vanuit de werknemersorganisaties hebben CNV Vakmensen en de Unie zich achter het akkoord geschaard.

Hoofdthema's