4 december 2019

SpiritsNL (Den Haag) – De cao 2019-2020 is een feit. De afgelopen maanden hebben de werkgeversdelegatie en de werknemersorganisaties de onderhandelingen over een nieuwe cao gevoerd. Vakorganisaties hebben tussentijds het loonbod bij de achterban voorgelegd. FNV heeft toen aangegeven uit-onderhandeld te zijn en ook niet verder meer mee te willen praten over de vernieuwingsagenda.

CNV Vakmensen en De Unie hebben de onderhandelingen met de werkgevers voortgezet. Hieruit is met CNV en De Unie een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao voor 2019 en 2020 bereikt. Dit akkoord is door CNV en De Unie voorgelegd aan de achterban. De leden hebben positief gestemd. Dit betekent dat er een nieuwe cao is afgesloten van 24 maanden die loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Wij denken hiermee mooie afspraken te hebben gemaakt en zijn blij dat we een aantal onderdelen van de vernieuwingsagenda hebben kunnen realiseren.

Hoofdpunten uit het akkoord zijn:

• Looptijd tot 1 januari 2021;

• Een structurele loonsverhoging van 6,5%, met verrekening van eerder gegeven voorschotten;

• Constructieve afspraken over duurzame inzetbaarheid, met onder andere aandacht voor opleiding en ontwikkeling, maar ook aandacht voor ouderen beleid;

• Mogelijkheid om jaarlijkse verhogingen binnen functieschalen te koppelen aan beoordeling / RSP methodiek;

• Uitfasering B.O.-toeslag;

• Versimpeling bijzonder verlof afspraken;

• Hernieuwde verdeling werkgeversbijdrage;

• Concrete studie-afspraken tussen werkgevers en vakorganisaties om een aantal andere belangrijke thema’s in 2020 samen verder uit te werken.

Hier vindt u het onderhandelingsresultaat. De cao-afspraken zijn nu definitief. U kunt ze gaan uitvoeren.

Loonsverhoging 2019
Onderdeel van de cao-afspraak is een loonsverhoging van 4% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. Als u in afwachting van een nieuwe cao al een loonsverhoging in 2018 of 2019 als voorschot had gegeven, mag u deze verrekenen met de loonsverhogingen uit dit cao-akkoord. Onderstaand enkele rekenvoorbeelden waarmee u de verrekening kunt interpreteren:

Hoofdthema's