2 maart 2020

Den Haag (SpiritsNL) – Het coronavirus is een nieuw virus dat december 2019 uit brak in de Chinese provincie Wuhan. Het wordt ook wel SARS-CoV-2 genoemd en kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten krijgen koorts en luchtwegklachten. Het virus is overdraagbaar door hoesten en niezen. Dan komen kleine hoest- en niesdruppeltjes in de lucht te hangen die het virus verspreiden. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden.

Wat kun je doen tegen de verspreiding?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn:

· Was regelmatig goed je handen en niet alleen na een bezoek aan het toilet.

· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en niet in je handen.

· Gebruik papieren zakdoekjes.

· Houd alle richtlijnen en voorschriften voor hygiëne in acht.

 

Meer informatie

Op de website van het RIVM staat veel informatie over het coronavirus. De overheid gebruikt deze website ook als communicatiekanaal over de verspreiding van het virus. Daarnaast is er ook veel informatie te vinden op de website van VNO-NCW & MKB & AWVN.

Hoofdthema's