3 maart 2021

De huidige reeks vrijstellingen voor de productie van handsanitizers verloopt op 4 maart. Op 5 maart worden nieuwe vrijstellingen gegeven. In dit bericht praten we u bij over de huidige situatie en wat er gaat veranderen voor zowel producenten als afnemers van desinfectiemiddelen.

 

Productie opschroeven

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden als deze zijn toegelaten door het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Omdat er voor virussen niet voldoende toegelaten middelen beschikbaar waren toen de coronapandemie uitbrak, zijn er tijdelijke vrijstellingen afgegeven door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Door deze vrijstellingen mogen middelen die nog niet waren toegelaten door het Ctgb tijdelijk toch op de markt gebracht worden, en kon de productie worden opgeschroefd. Een overzicht daarvan vindt u op https://biociden.nl/coronavirus.

 

Bestaande voorraden opnieuw toelaten

Op 4 maart 2021 verloopt de tweede termijn van de generieke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor de zorg en de overige sectoren. Bij het aflopen van deze vrijstellingen is geen aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld. Dit betekent dat ook bestaande voorraden die onder die vrijstellingen vallen en niet opnieuw worden vrijgesteld of zijn toegelaten, vanaf 4 maart niet meer binnen Nederland verhandeld en gebruikt mogen worden.

 

Nieuwe vrijstellingen

Op 5 maart gaan er twee nieuwe vrijstellingen in, één voor handdesinfectiemiddelen en één voor oppervlaktedesinfectiemiddelen. Voor deze nieuwe vrijstellingen zijn alleen middelen in aanmerking gekomen die een (wijzigings)aanvraag hebben ingediend bij het Ctgb, Daarbij moet het middel minimaal voldoen aan de voorwaarden van één van de huidige generieke vrijstellingen. De nieuwe vrijstellingen zijn dan ook niet meer generiek, maar voorzien van een lijst van vrijgestelde middelen. Let wel, de vrijstelling voor oppervlaktedesinfectie is uitsluitend voor gebruik door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie.

Vanaf 5 maart mogen dan ook alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstelling verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus. De vrijgestelde middelen staan in de bijlage van het vrijstellingsbesluit en de toegelaten middelen zijn via de toelatingenbank van het Ctgb te vinden. De nieuwe vrijstellingen zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant en zijn ook te vinden op https://biociden.nl/coronavirus.

 

Vrijstellen of terugsturen

In het toezicht door de ILT en NVWA zal er in de eerste helft van 2021 aandacht zijn voor de producenten en distributeurs van niet langer vrijgestelde middelen, en excessen bij het gebruik van niet langer vrijgestelde middelen. Klanten, gebruikers en distributeurs die grotere voorraden hebben worden dringend verzocht de producent of importeur te contacteren om na te gaan of zij hun middelen terug kunnen sturen.

Hoofdthema's