6 november 2019

Den Haag (SpiritsNL) – Groeten uit Den Haag. Waar het bedrieglijk rustig is. De regering regeert op z’n gemak, ook als minderheidskabinet. Mark Rutte’s derde coalitie houdt het aardig droog. Het parlement is bezig in voorspelbaar tempo de begrotingen goed te keuren.

Ook in ons domein gaat het kalmpjes toe. Het preventieakkoord is zonder veel gedoe goedgekeurd, iedereen wil het een kans geven, de staatssecretaris heeft zich er aan vastgeknoopt. Niemand denkt zelfs maar over belastingverhogingen, laat staan hogere accijnzen. Maar er is  geen reden om achterover te leunen, geloof ik.

Het preventieakkoord vergt heel wat, ook van onze sector. Al met al is het een acceptabel pakket geworden, maar niet eentje dat vrijblijvend is. Met zo veel woorden hebben we op ons genomen de aanpak van het problematisch alcoholgebruik niet te laten verslappen.

Nou behoeft dat geen probleem te zijn. ‘We’ doen al erg veel. Wie alle maatschappelijke projecten op een rijtje zet, komt tot een indrukwekkend geheel, bijna verbluffend. Vooral op het niveau van de afzonderlijke bedrijven in onze sector. Dat loopt uiteen van initiatieven voor jaarlijkse studiebeurzen en het planten van jeneverbesstruiken tot programma’s om werkloze jongeren op te leiden en op scholen voorlichting te geven. Er bovenop komen campagnes als de Bob, voorlichtingssites als Drinkwijzer en acties als oneUNIT. En dan heb ik het nog niet over het zwangerschapslogo.

Maar dat spreekt niet voor zich zelf. We zullen dat-wat-we-doen veel meer zichtbaar moeten maken. En ook systematischer moeten aanpakken. Natuurlijk zeg ik dat niet zonder bijbedoeling. Nog steeds ligt het verwijt op de loer dat we, als sector en als bedrijven, onze veel beleden maatschappelijke verantwoordelijkheid niet serieus nemen. Er zijn er die er een sport van maken ons dat aan te wrijven. Gelukkig geeft het preventieakkoord er geen voet aan. Maar dat zal over een jaar of wat, bij de volgende kabinetsformatie, vast en zeker worden geëvalueerd. En dan zal met name in ‘Den Haag’ veel zichtbaarder moeten zijn wat onze sector doet om het genot van een glaasje aanvaardbaar te houden.

Die nieuwe ronde in Den Haag is dichterbij dan op het eerste gezicht lijkt. Als alles gaat zoals het loopt – en praktisch iedereen denkt dat het zal gaan zoals het gaat – zijn er (pas) in het voorjaar van 2021 verkiezingen. Dat is inderdaad over anderhalf jaar. Maar dat is voor ‘Den Haag’ een heel dichtbij.

In de loop van volgend jaar beginnen de voorbereidingen voor de verkiezingen. Verkiezingsprogramma’s zullen worden geschreven, de eerste voorbereidingen zijn al begonnen. Het nadenken over een nieuw regeerakkoord volgt spoedig. Het duwen en trekken rond kandidatenlijsten begint op gang te komen. Prinsjesdag 2020 zal de feitelijke aftrap van de campagne zijn. Het werk aan die verkiezingsbegroting start al voor de zomer. En als de economische vooruitzichten inderdaad versomberen, zal het daarna snel afgelopen zijn met de financiële ontspanning. In combinatie met een belastinghervorming – nog zo’n oud ideetje – zouden we zo maar weer hard aan de slag moeten.

Wie adviseerde ook weer het dak te repareren als het mooi weer is?

Groeten uit Den Haag.

Jan Schinkelshoek (voorzitter)
November 2019

Hoofdthema's