21 mei 2019

Den Haag (SpiritsNL) – Hoewel SpiritsNL geen ondertekenaar van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is, heeft de brancheorganisatie voor gedistilleerde dranken wel een verduurzamingsplan voor verpakkingen opgesteld. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) maakte deze week de nieuwe serie Brancheplannen Duurzaam Verpakken openbaar, inclusief dus die van SpiritsNL. Dat valt te lezen op de website van het KIDV.

In de brancheplannen staan concrete doelstellingen en maatregelen om verpakkingen te verduurzamen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en door kunststof verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken.

De doelstellingen in het plan van SpiritsNL hebben met name betrekking op primaire verpakkingen en transportverpakkingen, waarvan glazen flessen, aluminium blikjes en golfkarton dozen de belangrijkste zijn.

In de beoordelingsrapportage valt onder meer te lezen dat het brancheplan van SpiritsNL een heldere omschrijving bevat van onder meer het materiaalgebruik en de potentiele verbeteringen. Daarin zijn ‘concrete en meetbare doelen’ opgenomen. Het College van Onafhankelijke Experts adviseert om bij glasgewichten een ambitieuzer reductiedoel te formuleren.

Hoofdthema's