13 december 2018

Straatsburg (SpiritsNL) – Gisteren is het handelsverdrag tussen EU-Japan goedgekeurd tijdens de plenaire parlementaire sessie in Straatsburg. Japan had de overeenkomst een paar dagen geleden reeds geratificeerd. De overeenkomst zal op 1 februari 2019 in werking treden na de afwikkeling van enkele formaliteiten.

De prioriteiten van onze sector zijn in deze overeenkomst verdedigd tijdens de onderhandelingen. De importtarieven voor vrijwel de gehele onderlinge handel gaan omlaag, in veel gevallen naar nul (zoals voor gedistilleerde dranken).

Een andere uitdaging voor onze sector was het verkrijgen van bescherming voor onze geografische beschermde gedistilleerde dranken, voor NL is dat jenever. U kunt in een bijlage bij de overeenkomst de lijst met geografische beschermde aanduidingen vinden die door elke partij zijn erkend (zie deel II van de bijlage).

Voor Japan werd een afwijkende inhoudsmaat toegekend om de export van 720 ml en 1800 ml shochu-flessen op de Europese markt toe te staan.

▶ Zie ook het persbericht van de Europese Commissie

▶ Bekijk hier de lijst met Geografisch Beschermde Aanduidingen.

Hoofdthema's