28 maart 2019

Den Haag (SpiritsNL) – De Europese Commissie heeft op 27 maart jl. in het Europese Publicatieblad een mededeling gedaan omtrent alle geografisch beschermde producten, waaronder ook de voor Nederland belangrijke categorie van jenevers.

Uit deze mededeling blijkt dat o.a. de vijf technische dossiers van jenever (jenever, jonge jenever, oude jenever, graanjenever en vruchtenjenever) voldoen aan alle vereisten van het zijn van een gevestigde geografische aanduiding en tevens voldoen aan de voorwaarden van artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2.

Tegelijk zijn negen geografische aanduidingen zijn verwijderd, naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie aan de lidstaten overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 716/2013, het technische dossier door de lidstaat is ingetrokken of de geconstateerde tekortkomingen niet zijn verholpen.

Klik hier voor meer informatie

Hoofdthema's