1 april 2019

Den Haag (SpiritsNL) – Na de optater bij de provinciale verkiezingen verliest Mark Rutte zijn derde kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer. Het zal als minderheidskabinet verder moeten, steeds steun zoekend bij wisselende meerderheden. Het regeren wordt – zo veel is wel zeker – onvoorspelbaarder. Van te voren weet je, ook als burger, bedrijf of branche, niet waar je uitkomt. Dat biedt kansen, net goed als het risico’s met zich brengt.

Neem het Nationaal Preventieakkoord, een samenstel aan maatregelen – van belang voor onze sector – waarover, na een lange aanloop, binnenkort beslist gaat worden. Komt dat er ongeschonden door? Zal het worden aangescherpt? Of juist afgevlakt?

Ogenschijnlijk is er niets aan de hand voor staatssecretaris Paul Blokhuis. In de Tweede Kamer, de plek waar het akkoord besproken gaat worden, is er nog steeds dezelfde, smalle meerderheid: 76 zetels. Omdat de Eerste Kamer – de plek waar de regering afhankelijk wordt van hetzij links (GroenLinks, PvdA), hetzij rechts (Forum voor Democratie) – er niet aan te pas komt, kan de staatssecretaris op het eerste gezicht gewoon doorgaan.

Maar zo simpel ligt het niet.

Na de verkiezingsuitslag – een stevig uitgevallen waarschuwing – zal de coalitie onder aanvoering van Mark Rutte zich moeten hervinden. Bij belangrijke dossiers [klimaat, pensioenen] zal het over links of over rechts zaken moeten doen. Die ‘gedogers’ zullen zich niet simpel tegen elkaar laten uitspelen. En men zal zich ook niet laten behandelen als steunpilaren-op-afroep. Er zullen andere, aanvullende eisen worden gesteld, er zal wisselgeld moeten komen.

Waar, hoe? Wat betekent het voor het Nationaal Preventieakkoord? Toch accijnsverhogingen of reclamebeperkingen? Of juist minder betutteling?

Op haar beurt zal de regeringscoalitie zich ook niet willoos uitleveren aan een oppositiepartij. Partijen als D66 en ChristenUnie willen niet te afhankelijk worden van Baudet’s Forum voor Democratie. Ga daar maar van uit. En van haar kant zal met name de VVD, geschrokken door de forse groei op rechts, alles doen om te voorkomen dat ze de ‘gevangene van Jesse Klaver’ [dixit een minister] wordt. Dus zal de partij zich nog explicieter verzetten tegen alles wat naar links komt. Ga ernaar aan staan, Klaas Dijkhoff.

Voor het Binnenhof breken straks fascinerende tijden aan. Voor de buitenwereld zal het er niet voorspelbaarder op worden. Meer dan ooit zullen we moeten opletten.

Het kan links en rechts op. Ook met het Nationaal Preventieakkoord.

Voorzitter Jan Schinkelshoek

April 2019

Hoofdthema's