23 september 2018

Den Haag (SpiritsNL) – Uit internationale cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die vanmiddag zijn verschenen, blijkt dat Nederland zeer goed scoort op thema verantwoorde alcoholconsumptie. Vergeleken met andere landen in de Europese Unie doet Nederland het goed voor wat betreft gemiddelde consumptie, binge-drinken en alcoholgerelateerde aandoeningen.

Gemiddelde alcoholconsumptie laag en daalt
De gemiddelde alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking (van 15 jaar en ouder) is gedaald van 10,4 liter in 2010 naar 8,7 liter in 2016. Een daling van 16,3%. Met deze gemiddelde consumptie scoort Nederland ruim onder het Europese gemiddelde; slechts twee landen uit de EU-28 drinken minder.

Binge drinken
Iets mee dan een kwart van de Nederlanders heeft de afgelopen maand aan bingedrinken gedaan (6 of meer glazen bij een gelegenheid). Dit is lager dan veel andere landen in de EU. Op ditvlak doen slechts vijf landen het beter.

Schadelijk alcoholgebruik en alcoholafhankelijkheid (alcohol use disorders)
Als het gaat om extreem problematisch alcoholgebruik scoort Nederland ook een stuk beter dan de rest. Nederland staat in de top 3 van landen waar schadelijk alcoholgebruik het minst voorkomt. Helaas heeft 1,5% van de Nederlanders een ‘alcohol use disorder’ maar in vergelijking met het Europees gemiddelde van 8,8% is dit een gunstig resultaat.

Peter de Wolf, directeur van STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) is verheugd met deze nieuwe cijfers: “Er wordt wel eens gezegd dat we in Europa het braafste jongetje van de klas zijn. Ik ben blij dat we nu bijna het nuchterste jongetje van de klas zijn”.

Toekomst
De alcoholsector ziet deze resultaten niet als reden om achterover te gaan leunen. De Wolf: “Wij vinden het belangrijk dat mensen genieten van alcoholhoudende drank en dus met mate drinken. Deze internationale cijfers maken duidelijk dat we in Nederland echt op de goede weg zijn. Maar onze ambities gaan verder. We blijven erop inzetten dat mensen niet overmatig drinken, niet met drank op achter het stuur kruipen, kortom op een verantwoorde manier met ons product omgaan. De huidige aanpak van de sector in samenwerking met overheid en andere organisaties, draagt bij aan de gunstige trends. Hopelijk kunnen we samen met andere partijen ook via het Preventieakkoord hier nog een extra impuls aan geven”

Hoofdthema's