27 augustus 2018

Den Haag (SpiritsNL) – In een onlangs verschenen publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wordt voorgesteld om niet langer meer de gezondheidsverschillen (bijvoorbeeld tussen lager- en hogeropgeleiden) centraal te stellen, maar het gezondheidspotentieel.

Sinds de jaren tachtig is het belangrijkste doel van het preventiebeleid in de zorg om de gezondheidsverschillen tussen de hoge en lage sociaaleconomische groepen te verkleinen. De WRR stelt nu dat de verschillen in gezondheid tussen sociaaleconomische groepen nauwelijks is afgenomen. Op sommige punten zijn die zelfs vergroot. De focus van de eerdere kabinetten om de gezondheidsverschillen te verkleinen is ‘een recept voor teleurstelling’, aldus de WRR.

‘We moeten ons afvragen hoe zoveel mogelijk gezondheidswinst kan worden behaald, en hoe gezondheidsverlies zoveel mogelijk kan worden voorkomen’, aldus de onafhankelijke denktank. In het stuk worden diverse aandachtsgebieden genoemd, waaronder preventieve maatregelen gericht op problematisch alcoholgebruik. Ook pleit de onafhankelijke denktank voor meer onderzoek naar psychische problemen. Die namen de afgelopen jaren toe.

Hoofdthema's