3 april 2017

Nou komt het er echt op aan. Wie op de avond van 15 maart opgelucht adem meende te kunnen halen, kan binnen een paar maanden van een koude kermis thuis komen.

Duidelijk genoeg? Een kabinetsformatie, de periode waarin ‘Den Haag’ onderhandelt over regeringsvorming, regeringscoalities en regeringsprogramma’s, zijn een periode waarin je dubbel en dwars moet opletten. Zijn bij verkiezingen de kaarten geschud, tijdens formaties worden ze verdeeld. En er zijn veel jokers in het spel. En omdat het veelal in achterkamertjes gebeurt, kun je lelijke ‘hand’ nooit helemaal uitsluiten.
Ook dit voorjaar niet.

Op het eerste gezicht ziet het er geruststellend uit. Er is een kabinet in de maak waarvan centrum-rechts [VVD, CDA en D66] de kern [‘motorblok’] uitmaken. Maar zo’n coalitie heeft geen vanzelfsprekende meerderheid in de Tweede Kamer. Natuurlijk kan Rutte III het proberen als minderheidskabinet. Maar dat is een optie die pas in beeld komt nadat geen meerderheidskabinetten te vormen zijn. Daarom wordt er eerst met GroenLinks onderhandeld en heeft de ChristenUnie zich in de coulissen opgesteld.

Dat is voor onze sector geen goed nieuws. Zowel GroenLinks als ChristenUnie staan nou niet bekend als partijen die alles wat met alcohol te maken heeft een warm hart toedragen. Nou hoeft dat ook niet. Aan sommige mensen is een goeie borrel niet besteed… Maar het wordt lastiger als je meent ‘ongewenst gedrag’ ook actief, via overheidsingrijpen, te moeten tegengaan. Hetzij via belastingen [accijnzen, speciale heffingen], hetzij via allerlei geboden en verboden.

Geen misverstanden: gematigde alcoholconsumptie is in ieders belang. Ook die van onze sector. We leveren er op tal van manieren, direct [Drinkwijzer] of indirect [via Stiva] een actieve bijdrage aan. Van overheidswege laten we ons graag aanmoedigen, maar niet straffen. En daar dreigt het steeds weer op uit te draaien.

Ook bij de kabinetsformatie is het zaak goed op onze tellen te passen. Omdat de anti-alcohol lobby op volle toeren draait, kunnen we straks met een joker blijven zitten. Bijvoorbeeld bij de aangekondigde evaluatie van de Drank- en Horecawet. Bijvoorbeeld bij de voorgenomen Belastinghervorming. Dat zijn dankbare onderwerpen om opnieuw te beginnen over verhoging van de BTW, aanpassing van accijnzen, reclameverboden en anti-sportsponsoring.

Wie op de avond van 15 maart opgelucht adem meende te kunnen halen…

Jan Schinkelshoek, voorzitter SpiritsNL, april 2017

Hoofdthema's