31 augustus 2018

Den Haag (SpiritsNL) – Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer begon zowat in mei en duurt nog wel even. Het mooie weer heeft velen veel vertier gebracht en soms leken de dagelijkse beslommeringen ook ver weg. Voor wie het zich kan herinneren, dit was de warmste zomer sinds 1976. Trump zou dit warmterecord zonder blikken of blozen hebben geclaimd als zijn verdienste. De afgelopen weken boden voldoende reden om in ieder geval te genieten van een glaasje vol lekkers.

Hoge temperaturen drukken ook op de arbeidsproductiviteit. De politiek neemt in juli en augustus sowieso vakantie en als zich geen grote gebeurtenissen voordoen houden de media zich vooral bezig met het kleine nieuws. Regionale berichten over gebeurtenissen in Tubbergen, Alphen a/d Rijn, Bonaire, studenten en nog zo wat sprokkelnieuws kwam tot ons.

Toch is er in de zomer wel degelijk doorgewerkt aan lopende dossiers en dan vooral aan het preventie akkoord. Even resumerend waren we in juli opgehouden met de voortgang van de besprekingen over het tot stand brengen van een preventie akkoord, in dit akkoord dat in aparte tafels voor overgewicht, tabak en alcohol is verdeeld probeert VWS met een keur aan partijen te komen tot afspraken voor de langere termijn op genoemde terreinen.

In de afgelopen weken is stevig doorgewerkt aan een tekst voor de afzonderlijke tafels van het preventie akkoord (tabak, overgewicht en alcohol) die alle partijen moeten kunnen ondertekenen. De timing voor een akkoord is dat de partijen begin september zich scharen achter de tekst, zodat de regering zich hier over kan buigen om uiteindelijk in oktober naar buiten te kunnen gaan met het resultaat.

In de opmaat naar dit akkoord verscheen recent het onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Eén conclusie hiervan was dat nadruk op aanpak in het begin van de levensloop van de periode vlak voor de zwangerschap tot en met het 18de levensjaar nodig was. Om dit aan te pakken moet het beleid gericht zijn op drie bekende speerpunten die de oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast in Nederland: roken, overgewicht als gevolg van een ongezond eet- en beweegpatroon, en problematisch alcoholgebruik.

Deze speerpunten sluiten naadloos aan bij gebieden van het PA. In de afgelopen dagen berichtten media ook al over maatregelen die in het PA opgenomen zouden zijn. Vooral de voorgenomen prijsverhogingen voor zowel alcoholhoudende drank als suikerhoudende drank vallen op. De prijsmaatregelen zijn genoemd in een concept versie van een akkoord en partijen hebben nog niet hun handtekening gezet.

SpiritsNL zit weliswaar niet aan tafel, maar volgt de voortgang via anderen die wel aan tafel zitten. Dat neemt niet weg dat de branche ook bij dit onderwerp een groot belang heeft, want het doel blijft om over langere termijn afspraken te maken om het grillige verloop van de discussies geen vertaling te geven in incidentele maatregelen en rumoer. De verdere voortgang over de inhoud van het akkoord zullen we nauwgezet volgen en beoordelen op de mate waarin de acties bijdragen aan de oplossingen van het probleem van problematische en ongewenste alcoholconsumptie. Laten we hopen dat het na de warme zomer niet ook nog een hete herfst gaat volgen.

Directeur Joep Stassen
Augustus 2018

Hoofdthema's