1 juni 2018

Den Haag (SpiritsNL) – Staal en whisky. Wat kan dat nu met elkaar te maken hebben, zou je zo zeggen. De Verenigde Staten hebben extra heffingen ingevoerd op staal en aluminium. Eerst op staal uit China en nu ook op staal afkomstig uit Europa. En wat heeft dat nu te maken met whisky?

De link met de drank zit ‘m in de lijst van goederen die de EU heeft opgesteld voor het geval de VS door gaat met Europees staal te belasten. De Europese Commissie heeft namelijk al een tijdje terug aangegeven dat wanneer de Amerikanen hun importheffingen tegen Europees staal doorzetten een reeks van Amerikaanse producten extra belast zullen worden “ter compensatie”. Die lijst is lang en omvat onder andere motoren (Harley Davidson), pruimtabak, jeans en ook whisky en bourbon. Dus zal Amerikaanse whisky duurder worden ten gevolge van de extra heffingen. Het lijkt een vreemde tegenstap aangezien staal en aluminium niets met whisky te maken heeft.

Met het ingaan van deze heffingen en tegenheffingen lijkt ook geen recht te worden gedaan aan de daadwerkelijke economische belangen die gemoeid zijn bij de diverse sectoren. Naar ik heb begrepen is de Amerikaanse industrie afhankelijk van aluminium uit Europa voor het verpakken van frisdranken en bier in blikjes. En het belasten van whisky komt de Europese economie ook niet ten goede met een vestiging van Amerikaans gedistilleerdproducenten in Nederland en de gretige aftrek die de drank kent in de EU en ook hier.

Ongeveer een jaar geleden is president Trump begonnen met het opzeggen van handelsverdragen van de VS met andere landen. De Canadezen en Mexicanen moeten opnieuw met de Amerikanen rond de tafel. Ook het veel besproken Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) tussen de VS en de EU is in de ijskast gestopt. Dat is teleurstellend, omdat een deel van dit verdrag zou gaan over de wederzijdse erkenning van regels rondom bescherming en etikettering van gedistilleerde dranken. Zowel de Amerikaanse als Europese belangenbehartigers waren het daar met elkaar over eens. Aan beide zijden van de grote oceaan is de verwevenheid ook groot. Grote Europese producenten zijn ook grote partijen in de VS en omgekeerd. De opvattingen over handel in drank en zeker ook over (verantwoorde) consumptie van drank zijn aan beide kanten nagenoeg hetzelfde.

Het Europese gedistilleerd stroomt ook in grote hoeveelheden richting de Verenigde Staten. De totale exportwaarde beliep in 2017 meer dan €4 miljard aan whisky, likeuren, gin en wodka en zelfs jenever. De waarde van spiritsexport uit de EU naar derde landen is meer dan €10 miljard en daarmee met wijn, het grootste van alle landbouwproducten uit de EU. Ook Nederlandse producenten doen volop mee aan de export en dragen hiermee aan ons economisch welzijn. En de VS is gewoon een hele grote afzetmarkt.

De huidige ontwikkelingen zijn dan ook bepaald slecht te noemen. En met de staal-whisky heffingen is het nog niet gezegd dat het hiermee klaar is. Wie weet wat de nog meer boven ons hoofd hangt? De president lijkt zich als geheelonthouder zich in ieder geval weinig zorgen te maken om de whiskysector, ook al hoort die bij Amerika als cowboys en indianen.

Directeur Joep Stassen
Juni 2018

Hoofdthema's