20 mei 2020

Den Haag – Nederlandse jongeren blijven de zondagskinderen van Europa. Dat schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Afgezet tegen hun Europese leeftijdgenoten drinken Nederlandse 11- en 13-jarigen in 2017 aanzienlijk minder dan gemiddeld. Dat geldt niet voor de 15-jarigen: die drinken bijna net zo veel als Europese leeftijdgenoten. De cijfers komen uit het nieuwe, internationale HBSC-rapport. Daarin wordt de gezondheid en het welzijn van kinderen uit Europa elke vier jaar opgetekend.

Hoofdthema's