15 februari 2018

Den Haag (SPIRITSNL) – Uit de ‘Stelling van de Dag’ van De Telegraaf blijkt dat bijna 90 procent van de ouderen niet wil dat alcoholgebruik bij sociale activiteiten wordt beperkt. Senioren vinden dat ‘zij oud en wijs genoeg zijn om zelf te beoordelen hoeveel zij kunnen drinken’.

Senioren reageren fel op plannen om alcoholgebruik bij ouderen te beperken. Zo zegt een lezer: ‘Laat ouderen in hemelsnaam eens met rust. Het zijn geen kleine kinderen meer.’ Uit een eerder onderzoek van het Trimbos-instituut bleek dat 84 procent van de 55-plussers in het weekend, maar ook doordeweeks iets drinkt.

Om alcoholmisbruik terug te dringen en verantwoorde alcoholconsumptie te bevorderen, nemen de Nederlandse producenten en importeurs van gedistilleerde dranken zitting in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA). Die stichting staat landelijk bekend om haar ‘Geniet, maar drink met mate’-, ‘Geen 18, geen alcohol’-  en BOB-campagnes.

Hoofdthema's