15 december 2017

De cao Drankindustrie en de Groothandel in Dranken loopt af op 31 december 2017. Op 20 december a.s. staat het eerste formele overleg gepland met vakorganisaties voor de nieuwe cao.

De afgelopen twee  jaar zijn vertegenwoordigers van de verschillende brancheverenigingen en de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers meerdere malen bijeengekomen om de noodzakelijke vernieuwing van de cao te bespreken. De huidige cao kent een aantal knelpunten op zowel inhoud als vorm waar de bedrijven in hun bedrijfsvoering last van ondervinden. De afgelopen jaren zijn wij er, door met name het pensioendossier, niet in geslaagd deze knelpunten tijdens de onderhandelingen uit te werken.

Het is niet het doel van de werkgeversvertegenwoordigers om te koersen op een lange periode zonder cao. Het is echter nu wel tijd om aanpassingen in de sterk verouderde cao door te voeren. Werkgevers willen een modernere cao met meer flexibiliteit. Zij hopen dat de vakorganisaties  positief reageren op de vernieuwingsagenda, zodat partijen een vernieuwende cao kunnen invoeren.

Vooralsnog lijkt het niet waarschijnlijk dat er per 1 januari 2018 overeenstemming zal worden bereikt over een nieuwe cao. In dat geval zullen in de periode totdat er een nieuwe cao is afgesloten, de arbeidsvoorwaarden uit de huidige cao van toepassing blijven. Mocht u als werkgever in de komende periode besluiten een loonsverhoging toe te kennen, zou u dat kunnen onder de voorwaarde dat deze wordt verrekend met een eventuele cao verhoging, mocht deze later alsnog worden afgesproken.

Wij zullen u tijdig informeren over de ontwikkelingen gedurende het proces. Voor vragen kunt u zich wenden tot de contactpersoon van uw branchevereniging.

Hoofdthema's