30 mei 2017

Er is nog geen nieuws uit Den Haag. Het beoogde ‘motorblok’ van de nieuwe regering – VVD, CDA en D66 – is druk bezig met elkaar, onder elkaar en tegen elkaar om een nieuwe coalitiepartner te zoeken. Over het regeringsprogramma valt nog helemaal niets te melden. Er liggen wat brokstukken, overgebleven van het rondje met GroenLinks. Wat er over verteld wordt, is te weinig uitgekristalliseerd om over te juichen of om over te treuren.
Ergens in de marge staat dat er een belastinghervorming zal moeten komen. Hoe, wat & wanneer – dat hangt allemaal nog. Dat hangt natuurlijk af van het vervolg. Het zal er anders uitzien als de ChristenUnie (toch) meedoet dan als het Rutte III als minderheidskabinet met wisselende meerderheden wil proberen te gaan regeren. Vooralsnog is het rustig aan het front.

Maar die Haagse windstilte is bedrieglijk. Ondanks de luwte aan de onderhandelingstafel krijgt het regeringsprogramma bijna onzichtbaar wel vorm. Dat gebeurt heel steels. Tal van organisaties, instellingen en bedrijven zijn, soms heel gericht, bezig om het publieke en politieke klimaat zo te kneden dat het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer zich gedwongen voelen om maatregelen te nemen. Dat heet ‘framen’- de werkelijkheid via (publicitaire) acties zo naar je hand zetten dat stap voor stap het beeld ontstaat dat er hoognodig iets moet gebeuren.

Zo wordt aan politieke agenda setting gedaan. Kijk maar eens om je heen en je ziet waar deze en gene mee bezig zijn. Het is geen toeval dat er langs verschillende kanalen veel aandacht wordt gevraagd voor, zeg, het klimaat.. Of voor onderwijs, het cultuur en het Nederlands. Net zo min als het toeval is dat met een bijna vaste regelmaat berichten opduiken over hoe -schadelijk- drank is. Wie scherp kijkt, ziet dat het meestal oude wijn in nieuwe zakken is. Maar dat doet er niet toe.

Ontkennen, er tegen in gaan – dat werkt niet. Zo bevestig je allemaal maar dat er kennelijk iets aan de hand is. Waar rook is, is vuur, toch? Omdat negeren ook geen optie is, is het beste alternatief je eigen verhaal te vertellen. Leg uit wat je doet, waarmee je bezig bent. Dat je het al dan niet vermeende probleem op goede manier aanpakt. En dat het succes heeft.

Nee, het is niet zo windstil in Den Haag als het lijkt.

 

Jan Schinkelshoek, voorzitter SpiritsNL

Hoofdthema's