7 oktober 2013

Vanaf 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer verstrekt worden. Ruim zeventig procent van de gemeenten ziet de leeftijdsverhoging als gezondheidswinst voor jongeren, maar ziet de handhaving van deze maatregel als een lastige zaak. Dat blijkt uit de derde Monitor Bijzondere Wetten, waaraan de helft van de Nederlandse gemeenten meewerkte.

Sinds 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht op alcoholverstrekking en drankgebruik. Op 1 januari was zestig procent van de gemeenten naar eigen zeggen niet goed voorbereid op deze nieuwe taak. In augustus, ruim een halfjaar later, heeft veertig procent van de gemeenten nog steeds geen gemeentelijke toezichthouders aangesteld.

Geen handhavingsbeleid

Ook heeft 76 procent van de ondervraagde gemeenten nog geen handhavingsbeleid Drank- en Horecawet vastgesteld. De slechte voorbereiding van gemeenten leidt mogelijk tot gebrek aan toezicht. Dat kan drankmisbruik en gebruik van alcohol onder jongeren in de hand werken.

Meer werk voor gemeenten vanaf 2014

40 procent van de gemeenten geeft aan nu al tegen problemen aan te lopen bij inrichting van het toezicht op de Drank- en Horecawet. Dit terwijl gemeenten er met de nieuwe alcoholgrens van 18 jaar in 2014 juist meer werk bij krijgen. Gemeentelijke toezichthouders moeten dan immers een grotere doelgroep controleren.

 

Bron: www.hetccv.nl/

Hoofdthema's