14 februari 2017

Met het oog op het algemeen overleg Alcohol- en Tabaksbeleid 15 februari a.s. in de Tweede Kamer heeft de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) op 10 februari feiten rondom alcohol gepubliceerd. Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft gesuggereerd om accijns met wel vijftig tot tweehonderd procent te verhogen en allerlei extra wettelijke beperkingen door te voeren zoals reclamebeperking. Dit zou tot enorme lastenstijgingen voor consumenten en sector leiden.

Bovendien worden hierbij belangrijke feiten onderbelicht of zelfs nagenoeg onbenoemd gelaten. Feiten die juist aantonen dat de huidige aanpak werkt, goede resultaten worden geboekt. En dat allerlei extra ingrijpende overheidsmaatregelen helemaal niet nodig zijn of zelfs averechts zullen werken.

Uiteraard zijn STIVA en de aangesloten sectoren al langere tijd volop bezig om dit geluid over het voetlicht te brengen bij politici, media en betrokkenen. Om dit vlak voor het debat een extra push te geven zijn verschillende soorten animaties ontwikkeld om de belangrijkste feiten en kernboodschappen telkens in één oogopslag via social media over te brengen op het grote publiek, politici, media en stakeholders.

Hoofdthema's