6 juli 2016

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Heel mooi dat het de goede kant op gaat met onze jeugd. We zien vaak beelden van drinkende en blowende jongeren. De feiten laten zien dat ze dat steeds minder doen. Tegelijkertijd zie je de komst van nieuwigheden, zoals lachgas en de e-sigaret. Dat moeten we goed in de gaten houden. Als dat uit de klauwen gaat lopen, grijpen we in”. De cijfers komen uit het laatste onderzoek jeugd en riskant gedrag 2015 van het Trimbos-instituut, dat eens in de vier jaar uitkomt, in opdracht van het ministerie van VWS.

Jongeren roken minder

In vier jaar tijd halveerde het percentage jongeren dat dagelijks rookt  van 6 naar 3%. Aandachtspunt daarbij is wel de groep jongeren op het VMBO. Deze groep rookt significant meer dan leeftijdsgenoten. Daarom heeft het ministerie daar recent de campagne NIX18 op aangepast via social media.
Vanaf dit jaar staan afschrikwekkende beelden op verpakkingen en is de verkoop van de e-sigaret met nicotine verboden voor jongeren onder de 18. Het verbod op verkoop van e-sigaretten aan jongeren zonder nicotine is in de maak.

Jongeren drinken minder

Jongeren zijn minder gaan drinken en dat geldt voor alle leeftijden. “Deze positieve lijn wil ik graag vasthouden met preventie en het versterken van de sociale norm:NIX18. Maar ik zie ook graag de naleving verbeteren. Mijn aandacht gaat uit naar de groep jongeren die nog fors drinkt en vooral in het weekend. Wat kunnen we daaraan doen? Ze krijgen alcohol vaak via vrienden en ouders. Maar liefst een kwart gaf aan alcohol meestal van de ouders te krijgen, dit was in 2011 nog 16%. Ik vind dit percentage echt heel hoog. Het maakt duidelijk hoe belangrijk het is te blijven werken aan het versterken van de sociale norm NIX18, zeker onder ouders,” aldus de staatssecretaris.

Drugs

De bewindspersoon heeft nog steeds zorgen over harddrugs als xtc en noemde ze al bloedlink. Drugs en uitgaan moet geen normale combinatie zijn. Daarvoor heeft hij verschillende acties ingezet om dit aan te pakken, onder ander ouders helpen het gesprek aan te gaan met hun kind over het gebruik van drugs.

 

Bron: website Rijksoverheid.

Hoofdthema's