1 februari 2016

Gaat het met alcohol net zo als met tabak? Er zijn er nog wat die voorspellen dat – na sigaretten – bier, wijn en jenever aan de beurt zijn. Zo somber ben ik niet.

De tabaksindustrie zit inderdaad in het verdomhoekje. Dat is al een tijdje zo. En het lijkt of het alleen maar erger wordt. Er is een nieuwe golf aan geboden en verboden in aantocht die er niet om liegt. Ook naar de alcoholsector wordt kritisch gekeken. Ook ‘wij’ hebben te maken met allerlei reglementeringen – uiteenlopend van reclamebeperkingen tot verpakkingsvoorschriften. En ook die serie is nog niet voltooid, denk ik.

Maar er is een belangrijk verschil. En dat is dat de alcoholsector – in de volle breedte – zich bewust is van z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die ernstig neemt. En dat ook toont. De afgelopen jaren hebben bedrijven eigenstandig allerlei maatregelen tegen overmatige en schadelijke alcoholconsumptie genomen. Neem het zwangerschapslogo: in een paar jaar tijds is dat op de meeste etiketten verschenen. Let op alle grote voorlichtingscampagnes: wie weet nog niet dat je tot 18 geen druppel moet drinken of met mate moet drinken?
Kijk op een site als Drinkwijzer, een nuttige informatiebron voor wie verstandig een glaasje wil drinken.
En dan heb ik het nog niet over allerlei vaak kleinschalige, maar daarom nog minder minder aansprekende initiatieven die producenten ondernemen om uitwassen tegen de gaan. Sinds een paar jaar loop ik rond binnen SpiritsNL en ben onder de indruk geraakt van wat ‘onze sector’, ook uit welbegrepen eigenbelang, doet.

En wat het belangrijkste is? Het werkt. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat Nederland zich de laatste jaren op grote schaal bewust geworden is van de risico’s van overmatige alcoholconsumptie. Comazuipen komt nog steeds voor, maar het wordt met naam en toenaam genoemd als probleem en aangepakt. Als de nieuwe Drank- en Horecawet nog niet overal probleemloos wordt toegepast, er is wel een trend richting verbetering zichtbaar. Onder jongeren wordt minder ‘gezopen’, met name ook in vergelijking met het omringende buitenland.

Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de medewerking, de inzet van de sector zelf, voortkomend uit het besef dat er beperkingen nodig zijn. In samenspraak met de overheid, het ministerie van VWS voorop, is er veel tot stand gekomen. Er bestond zoiets als een ‘DOA’ [Directeuren Overleg Alcohol] dat nuttig werk deed. De werkgroep Alcohol & Jeugd stemde allerlei activiteiten af. En het regulier Overleg Alcohol werd alles in openheid besproken. Ook dat was onderdeel van de succesformule.

Het maakt eens te meer duidelijk dat je gezamenlijk veel effectiever bent. Dat kan geen verstandige staatssecretaris of nadenkende Tweede Kamer ontgaan – zou je denken…

 

Jan Schinkelshoek, voorzitter SpiritsNL, februari 2016

Hoofdthema's