1 december 2015

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat bleek kort geleden weer eens in de Tweede Kamer. Onverhoeds zagen de bierbrouwers zich geconfronteerd met een kleine accijnsverhoging. Het was een onvermijdelijk bijproduct van de hogere accijns voor frisdranken, zei men. Om te voorkomen dat alcoholvrij bier in de winkel duurder zou uitvallen dan bier-met-alcohol, moet per 1 januari 2016 ook het laagste tarief van het bieraccijns omhoog.

Er is in de Tweede Kamer nauwelijks bij stilgestaan. Vergeleken met al die miljoenen en miljarden die het Belastingplan vormen, is het klein bier. Niet iets om je druk over te maken. Je mag al blij wezen als je niet een verhoging voor de kiezen krijgt. Al sinds jaar en dag zijn accijnzen een dankbare sluitpost, een middel om met een paar ogenschijnlijk kleinere ingrepen de begroting rond te krijgen.

Dat hebben we gemerkt. Met groot gemak is de afgelopen jaren tot twee keer tot de alcoholaccijns verhoogd. Praktisch niemand vroeg zich af wat de uitwerking zou zijn. Of bedrijven het wel aankonden. Of het wel zo opleveren wat de regering er van verwachtte. Zelfs toen duidelijk werd dat er per saldo voor gedistilleerd minder in het laatje kwam, kwam niemand openlijk in beweging. De staatssecretaris niet, het parlement niet.

Dat is een frustrerende ervaring. Maar we kunnen er van leren dat we een lange, stevige aanloop moeten nemen. Willen we voor volgende regeringsperiode (vanaf 2017) aan het Binnenhof tussen de oren krijgen dat er veel scheef zit rond de accijnzen, moeten we zo snel mogelijk in 2016 beginnen.

Ogenschijnlijk spreekt onze ‘case’ voor zichzelf. De schroef van de alcoholaccijns is dolgedraaid, met accijnsverhogingen doet de schatkist zichzelf tekort (nog los van de schade aan een prachtige door-en-door vaderlandse sector), om nog maar te zwijgen van die curieuze verschillen tussen de verschillende accijnzen. Wie kan nog met droge ogen uitleggen dat alcohol op jenever zwaarder wordt belast dan op bier of wijn?

Het gaat om meer dan klein bier. Maar het is een hele kunst om dat aan het Binnenhof uitgelegd te krijgen. Toch maar meer op de kleintjes letten…

 

Jan Schinkelshoek, voorzitter SpiritsNL, december 2015

terug

Hoofdthema's