13 oktober 2015

In aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn vond de eerste STIVA Poort plaats in Nieuwspoort. STIVA voorzitter Steven van Eijck constateerde dat in Nederland steeds verantwoorder wordt gedronken, terwijl er op onderdelen ook nog ruimte voor verbetering is. De Nederlandse aanpak zou kunnen worden toegelicht aan andere EU landen. De branche zal dit kan oppakken tijdens de periode van het Nederlandse EU voorzitterschap vanaf 1 januari 2016.

STIVA Poort is het ontmoetings- en discussieplatform voor bestuurders en professionals die zich willen inzetten voor verantwoorde alcoholconsumptie. De alcoholbranche wil met de STIVA Poort een traditie starten waarbij alle betrokkenen op een constructieve en transparante wijze hierover met elkaar in discussie gaan en elkaar inspireren.

STIVA’s nieuwe voorzitter Steven van Eijck sprak de ambitie uit dat de alcoholbranche met nieuw elan hier een bijdrage aan wil leveren. Tegelijk gaf hij aan dat discussies over alcoholbeleid en de rol van alcoholhoudende drank in de samenleving te vaak zwart-wit worden gevoerd. Steven van Eijck: “Vaak wordt vergeten dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders op een verantwoorde manier alcoholhoudende drank consumeert. Het feit dat bijna nergens in Europa zo verantwoord wordt gedronken als in Nederland, geeft aan dat we het hier nog zo gek niet doen”.

Staatssecretaris Martin van Rijn benadrukte de urgentie dat alle betrokkenen een bijdrage moeten leveren aan verantwoorde alcoholconsumptie. Vanuit de overheid gebeurt er al heel veel, maar meer is nodig.

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Het is positief dat de alcoholbranche zelf ook verantwoordelijkheid neemt, meedenkt en zich inspant om te werken aan verantwoorde alcoholconsumptie. Dit moet uiteraard wel concrete resultaten opleveren. De norm is NIX onder de 18, het is belangrijk dat alle partijen deze sociale norm uitdragen.”

STIVA zal in de periode van het EU voorzitterschap van Nederland de eerste helft van 2016, het Nederlandse alcoholbeleid toelichten aan andere EU landen.

Tijdens de STIVA Poort werd ook de Nederlandse uitvoering van de internationale ‘Wine In Moderation’ (WIM) campagne gelanceerd, een campagne die wordt uitgevoerd door de Nederlandse wijnbranche via de KVNW. Ook vond een panelgesprek plaats tussen PvdA Tweede Kamerlid Marith Volp, Hayte de Jong van Heineken, reputatiedeskundige Sybrig van Keep (Issuemakers) en het publiek.

De STIVA Poort zal twee keer per jaar georganiseerd worden waarbij steeds actuele en relevante thema’s omtrent alcoholconsumptie aan bod komen.

Over STIVA
Verenigd in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken een actieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie en het terugdringen van alcoholmisbruik. Tevens bevordert STIVA een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coƶrdinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA).

Hoofdthema's