24 juni 2015

De laatste jaren is de Nederlandse jeugd minder gaan drinken. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) de Tweede Kamer laten weten. Uit bijvoorbeeld de in 2014 gepubliceerde cijfers van de HBSC-studie blijkt dat het alcoholgebruik onder Nederlandse middelbare scholieren de afgelopen tien jaar spectaculair is gedaald. Jongeren van 16 jaar en ouder blijken onveranderd veel alcohol te drinken en ook een patroon te hebben van bingedrinken dat door de preventieactiviteiten niet lijkt te veranderen. De groep jongeren die alcohol drinkt is kleiner geworden, maar als jongeren eenmaal drinken, dan drinken ze veel. Om een effectieve preventiestrategie te ontwikkelen gericht op het verminderen van bingedrinken van jongeren tussen de 16 en 25 jaar, heeft Van Rijn het Trimbosinstituut gevraagd een onderzoek uit te voeren en twee expertmeetings te organiseren over het onderwerp bingedrinken. Dat zal dit jaar nog gebeuren. Op basis van de uitkomsten daarvan zal Van Rijn bezien of nadere maatregelen om bingedrinken verder tegen te gaan effectief zijn.

Hoofdthema's